Therapievormen

riet

De therapie die je volgt bij Human Concern heeft een afwisselend karakter. Wij gebruiken verschillende methodieken die elkaar positief versterken. Welke dit zijn, is afhankelijk van jouw behoeften.

Binnen onze behandelingen gebruiken wij ten minste een combinatie van:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
 • Interpersoonlijke therapie (IPT);
 • Cliëntgerichte therapie / inzicht gevende therapie;
 • Systeemtherapie;
 • Vaktherapie (creatief, drama, psychomotorische therapie);
 • Motivationeel interviewen (MI);
 • Dieetmanagement.

Human Concern heeft de 5-kantenaanpak ontwikkeld
De benadering is integratief en cliëntgericht, waarbij er aandacht wordt besteed aan de volgende vijf elementen:

 1. Het verkrijgen van inzicht door middel van het analyseren van de functies, gevolgen en instandhoudende factoren.
 2. Het werken aan onderliggende problematiek.
 3. ‘Ik-versterking’ door middel van het opbouwen en vergroten van autonomie, eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 4. Het corrigeren van gedrag en cognities rondom eten en lichaamsbeeld.
 5. Het betrekken en ondersteunen van het systeem.

Volgorde 5-kantenaanpak

Deze 5 kanten gaan hand in hand en dienen gelijk op te trekken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je een eetprobleem pas écht en duurzaam kunt loslaten, als je eerst iets verandert op het gebied van autonomie, zelfbeeld en inzicht. Daarna kun je het eten opbouwen. Dus eerst doe je een stap naar links en dan naar rechts. Steeds opnieuw. Zo ontstaat er evenwicht en balans. Lopen doe je ook niet op één been. Pas wanneer deze onderdelen met elkaar in evenwicht worden opgebouwd, krijg je grip op en vertrouwen in je leven en in jezelf. Het eetprobleem verliest nu langzamerhand zijn functie. Hierdoor kun je het makkelijker (als een vanzelfsprekend, natuurlijk gevolg) loslaten.

Focus ligt niet primair op gewicht

Onze focus ligt daarom niet primair op het laten toenemen van gewicht of het direct corrigeren van ongezond eetgedrag. Onder druk aankomen zonder de benodigde basis, leidt eveneens tot een terugval op korte of lange termijn. Het eetprobleem kan dan een zijweg nemen en zich manifesteren zich in andere vormen.

Wij staan toe dat een cliënt langer op een (niet levensbedreigend) ondergewicht blijft en toch in therapie gaat, waar je tegelijkertijd werkt aan zaken als inzicht, gedrag en denken, en autonomie en zelfbeeld. Wij zijn van mening dat deze volgorde uiteindelijk betere en meer langdurige resultaten geeft. De behandeling is als gevolg daarvan ook niet aan tijd gebonden. Als cliënt neem en krijg je de tijd die nodig is om werkelijk afscheid te nemen van jouw eetprobleem.

In het benaderen en oplossen van het probleem gaan we uit van vier basisvragen:

WIE:
om kennis te krijgen over jezelf. Wie ben je, wat wil je (niet), wat kun je (niet), wat zijn je (minder) goede eigenschappen? De kunst is deze in z’n geheel te accepteren.

WAAROM: om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken en systemen en hierin patronen te ontdekken.

WAT: om het onderlinge effect te ontdekken in de dingen die je doet, denkt en voelt.

HOE: om je sociale vaardigheden aan te leren, zodat je dingen daadwerkelijk kunt veranderen.

Lees meer over verschillende therapievormen.

Twitter: nlhumanconcern

Laatste Comments