Verzekerde zorg

Let op: onderstaande informatie heeft betrekking op de voorwaarden van 2014. De informatie op deze pagina zal begin december 2014 worden aangepast naar de polis voorwaarden 2015.

In Nederland moet iedereen zich verplicht verzekeren tegen ziektekosten met een basis zorgverzekering. Daarnaast kun je kiezen voor een aanvullende zorgverzekering, voor vrije artsenkeuze of voor gecontracteerde/ geselecteerde zorg.

Een polis die het mogelijk maakt om zelf voor een zorgverlener (ziekenhuis/ggz-instelling) te kiezen, heet een Restitutiepolis. Een polis waarbij de zorgverzekeraar zelf een aantal zorgverleners heeft gecontracteerd heet een Naturapolis of Selectief polis.

Als je dus zorg nodig hebt en je gaat met een naturapolis naar een zorgverlener waar je verzekeraar geen (prijs) afspraken mee heeft gemaakt, wordt in 2014  slechts 50% tot 80% van de behandelkosten vergoed! Heb je een restitutiepolis dan heb je een vrije keuze en zal bij zowel gecontracteerde als NIET gecontracteerde aanbieders de behandeling in de meeste gevallen volledig (100%) worden vergoed.

Stichting Human Concern heeft voor 2014 geen afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, omdat de meeste zorgverzekeraars alleen prijsafspraken willen maken. Hierdoor kunnen wij steeds minder cliënten helpen. Dat is jammer, want we willen juist meer cliënten helpen, omdat uit onderzoek blijkt dat onze behandelingen hele goede resultaten opleveren. Zodra zorgverzekeraars werkelijk in staat zijn ook de prijs/kwaliteit van onze behandelingen te beoordelen, gaan we goede contractuele afspraken met zorgverzekeraars maken.

Overweeg je om in behandeling te gaan bij Human Concern, lees dan onderstaande informatie goed door.  Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen. 

LET OP: Voor 2014 zijn er grote veranderingen in de voorwaarden en regels! Zie ook onder 5: Overzicht aanbevolen zorgpolissen welke zorgpolissen wij aanraden. 

Voor meer informatie bel of mail ons en vraag naar de heer J. Netten: tel. 020 – 610 6224 of mail naar j.netten@humanconcern.nl.

1. Belangrijke wijzigingen vergoedingen 2014 – Specialistische GGZ 2e lijn

Een van de wijzigingen voor 2014 is de verhoging van het wettelijk eigen risico naar €360,- . 

2. Verschil tussen restitutie-, natura en selectief polis

In het algemeen kun je zeggen dat je bij een restitutieverzekering zelf mag bepalen van welke zorgverlener je hulp wilt hebben. Het maakt dan niet uit of je zorgverzekeraar contractuele afspraken heeft gemaakt met een zorgverlener of niet. Voor die vrije keuze betaal je iets meer maandpremie, gemiddeld 8 á 10 euro per maand. Dit verschil in premie weegt echter niet op tegen de eigen bijdrage van soms duizenden euro’s per jaar voor een (intensieve) behandeling bij een niet gecontracteerde gespecialiseerde GGZ instelling.

Nieuw in 2014 zijn de zogenaamde ‘selectief’ polissen. Deze worden  goedkoop aangeboden maar hiermee kan je slechts bij een zeer beperkt aantal klinieken/instellingen terecht. Een Selectief-polis betekent dus NIET dat je zelf kunt selecteren, maar dat een zorgverzekeraar een aantal zorgaanbieders heeft geselecteerd waar je hulp kunt krijgen!

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden die jouw zorgverzekeraar hanteert goed te lezen, want elke zorgverzekeraar heeft helaas zijn eigen regels en uitzonderingen. 

3. Waar moet ik op letten als ik bij Human Concern in behandeling ga?

Controleer bij je huidige verzekeraar of je zelf je zorgverlener mag kiezen (zuivere restitutiepolis) of dat je alleen hulp krijgt bij zorgverleners die een contract hebben met je verzekeraar (natura-polis).

Vraag eventueel expliciet of je zelf mag kiezen voor een gespecialiseerde GGZ (2e lijn) instelling, die in de meeste gevallen geen contract heeft (zoals Human Concern). En of de behandeling voor 100% vergoed wordt conform de Wmg-tarieven (deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

NB.: Als jouw zorgverzekeraar marktconforme tarieven hanteert, dan zijn dat meestal verlaagde tarieven. Het tarief dat Human Concern hanteert is het Wmg-tarief.

4. Wat betekent dat voor jou als je in behandeling bent of wilt gaan bij Human Concern?

Als je bij ons in behandeling gaat, wordt afhankelijk van je verzekering tussen 50% (goedkopere selectief polissen) tot 100% (restitutiepolis) van de kosten van de behandeling vergoed. Human Concern hanteert voor iedere client een zelfstandige bijdrage van €1500. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraars krijg je dit bedrag geheel of gedeeltelijk terug.

 • Een selectief polis vergoedt in veel gevallen slechts 50% van je behandeling! Jammergenoeg blijkt dit in lang niet alle situaties duidelijk uit de polis/polisvoorwaarden. Zoek dit dus goed uit!
 • Een natura polis vergoedt in veel gevallen slechts 60 tot 80% van je behandeling! Ook dit blijkt jammer genoeg in lang niet alle situaties uit de polis/polisvoorwaarden. Zoek dit dus goed uit!
 • Een (zuivere)restitutiepolis vergoedt ook in 2014 100% van je behandeling, mits men de zorgverzekeraar Wmg tarieven hanteert en niet zogenaamde marktconforme tarieven.

5. Overzicht aanbevolen zorgpolissen

Hieronder volgt een beknopt overzicht van zorgverzekeraars die op basis van een restitutiepolis in 2014 bijna 100% van de behandelkosten bij Human Concern vergoeden.

 • ONVZ (Vrije Keuze Zorgplan – Restitutie polis)
 • PNO (Restitutie polis)
 • AGIS (Basis ‘Restitutie’ polis volg de link voor de juiste polis!) 
 • Avéro Achmea (Keuze Zorgplan restitutie)
 • Zilveren Kruis (“Beter Af Exclusief”’ en “GezondSamenPolis Restitutie”*)
 • VGZ (Restitutie polis)
 • IZZ (Restitutie polis)
 • De Friesland Restitutie (Vrije Keus Polis)
 • Unive (ZorgVrij Polis)
 • CZ (Zorg Keuze ‘Restitutie’ polis)
 • Ohra (Restitutie polis )
 • Delta Lloyd (Restitutie polis)
 • VVAA
 • De Goudse (Restitutie polis)
 • IZA (GezondSamen Restitutie polis**)
 • UMC (Restitutie polis)

*   Betreft collectieve polis voor werknemers bij gemeenten, waterschappen en provincie
** Onder voorwaarden collectieve verzekering gemeenten

Let op: Alhoewel wij met de meeste zorgvuldigheid deze informatie hebben verzameld,  kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en dient deze opmerking gezien te worden als een formaliteit.  Wij verzoeken je dan ook de polisvoorwaarden  met de betreffende zorgverzekeraar te controleren of de polis ook inderdaad de  door Human Concern verleende zorg voor 100% vergoedt conform de wettelijke Wmg tarieven, opgesteld door de Nza. Voor alle duidelijkheid, het gaat bij Stichting Human Concern om GGZ 2e lijn, NIET gecontracteerde zorg. 

6. Heb je nog vragen?

De Zorgverzekeringslijn is een telefonisch informatie- en adviespunt voor personen die vragen hebben over de zorgverzekering. Via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644  (op werkdagen tussen 9.00 uur tot 17.00 uur) en de website www.zorgverzekeringslijn.nl biedt Zorgverzekeringslijn.nl neutrale en onpartijdige informatie en advies.

Als je vragen hebt over de behandeling/vergoeding van Humanconcern,  stuur een e-mail naar j.netten@humanconcern.nl. Blijf ook op de hoogte van nieuws door je in te schrijven op onze nieuwsbrief op de homepage (linksonderin).
We helpen je graag! 

Twitter: nlhumanconcern

Laatste Comments