Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Ambulante behandeling

De stap om hulp te zoeken als je anorexia, boulimia, eetbuistoornis of de eetstoornis Andere gespecificeerde Voedings- of Eetstoornis hebt, is groot, weten wij uit (eigen) ervaring. Het vraagt lef om de eetstoornis onder ogen te zien en al helemaal om deze los te laten. Je gaat iets ouds en vertrouwds verruilen voor iets nieuws en onbekends. Een intensief proces, dat inzicht gevend en verrijkend is. Tijdens de ambulante behandeling werk je, met een Ervaringsprofessional® naast je, toe naar herstel; naar een leven waarin jij de eetstoornis niet meer nodig hebt, vrij bent en je je persoonlijk ontwikkelt.

Wij zien jouw eetstoornis als een belangrijke informatiebron. Want het vertelt veel over wie jij bent. Wat je kracht en je zwakte zijn. Waar je behoeftes liggen en wat je nog mist. Wat je moeilijk vindt en wat je nog moet leren. In een veilige omgeving ga je ontdekken wat je eetstoornis heeft veroorzaakt en in stand houdt. Je leert, afhankelijk van je zorgvraag, omgaan met moeilijke situaties, emoties, relaties en je verschillende maatschappelijke rollen. Het (her)vinden van jeZelf of eigen identiteit speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de thema’s zelfcompassie en -waardering, positieve lichaamsbeleving, zelfvertrouwen en zorg voor jezelf.

Wat houdt een ambulante behandeling bij Human Concern in?
Bij deze individuele therapievorm bezoek je één of twee keer per week jouw therapeut, die tevens Ervaringsprofessional® is, op één van de behandellocaties van Human Concern. Wat je tijdens de sessies leert, kun je meteen in je dagelijkse leven oefenen: na elke behandelsessie krijg je huiswerkopdrachten mee. Naast de therapie bij je Ervaringsprofessional consulteer je zo nodig ook de andere leden van het multidisciplinaire behandelteam, zoals een diëtist, systeemtherapeut of psychiater.

Voor wie?
Voor een ambulante behandeling kun je na een verwijzing van de huisarts in aanmerking komen als je een eetstoornis hebt (anorexia, boulimia, eetbuistoornis of eetstoornis Andere gespecificeerde Voedings- of Eetstoornis), die geschikt is om vanuit de thuissituatie ambulant te behandelen. Een multidisciplinair team indiceert cliënten van Human Concern na een uitgebreide intake.

Wat zijn de behandeldoelen?
Doelen van de ambulante behandeling zijn:

  • Inzicht krijgen in de manier waarop je de eetstoornis inzet;
  • Werken aan onderliggende en samenhangende problematiek;
  • Aanleren van alternatieve manieren om met je problemen en emoties om te gaan;
  • Onderzoeken van je eigen identiteit: wie ben ik, wat wil ik?;
  • Verbeteren van je lichaamsbeleving en zelfwaardering;
  • Corrigeren van je gedachten over voeding en gewicht;
  • Normaliseren van je eetpatroon;
  • Verkennen en uitvoeren van je wensen en verlangens omtrent werk, school en relaties.
Hoe ziet de behandeling eruit?
Alhoewel de ambulante behandeling er voor iedereen anders uitziet, omdat jouw eigen-wijsheid een belangrijke leidraad vormt, kun je deze wel onderverdelen in verschillende fases. De behandeling begint met een uitgebreide kennismaking met de Ervaringsprofessional®, waarin je de basis legt voor een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie. In de volgende, verdiepende behandelfase onderzoek je samen de oorzaken, instandhouders en functies van je eetstoornis. Je verkent je valkuilen, instandhouders, krachtbronnen en je verlangens. Ook krijg je huiswerkopdrachten mee en leer je om haalbare doelen en stappen te formuleren. In de thuissituatie oefen je de stappen die je tijdens de consulten hebt besproken. Bij deze oefeningen kun je hulp krijgen van je naastbetrokkenen die Human Concern, in overleg met jou, actief bij de behandeling betrekt.

In de zogenoemde middenfase van je behandeling zet je stappen om de doelen te bereiken die je met het multidisciplinaire behandelteam hebt opgesteld in je behandelplan. Hierin leggen we met jou vast wat je de komende behandelperiode wilt bereiken en hoe. Mede op basis van de uitkomsten van de onderzoeksvragenlijsten, die je één keer in de drie maanden invult om het behandeleffect en je tevredenheid over de behandeling te meten, worden deze geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Als extra ondersteuning gewenst is, kan het zijn dat de face-to-face-behandelsessies worden aangevuld met (beeld)telefonische of e-mailconsulten. Daarna volgt een afbouwfase waarin je onder andere je zelfredzaamheid vergroot. De nazorgfase is een belangrijk en vast onderdeel van de behandeling. Hierin staan het beklijven van hetgeen je hebt geleerd en het afronden van de behandeling centraal.

Ervaring cliënt

“Wat ik zo prettig vond aan de werkwijze van Human Concern is de ruimte die je krijgt om uit te zoeken wat bij je past. Voor mij werkte het goed. We onderzochten steeds de link met het eten voor mij en welke stappen ik – achterliggend én op eetgebied – kon zetten. Bij mijn therapeut, een ervaringsprofessional, vond ik het begrip, waarnaar ik al zolang op zoek was. Als geen ander wist zij wat ik doormaakte.” ~ (Monique)

Meer informatie:

Lees meer informatie over de visie en behandelaanpak van Human Concern.

Lees meer over andere behandeltrajecten.

Bekijk hier het filmpje met de rondleiding van Sarah, oud-cliënt bij Human Concern:Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl