Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Hoe kan ik me aanmelden?


Ons uitgangspunt is dat cliënten zo snel mogelijk bij ons terechtkunnen voor een behandeling van een eetstoornis. Immers: je zet niet zomaar de moeilijke stap naar hulp. Voor een behandeling bij Human Concern moet je minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben. Lees meer informatie over de behandeling van 16- tot 18-jarigen

Als je je aanmeldt 
Wij doen ons best om zo veel mogelijk mensen met een eetstoornis te helpen. Er kunnen echter redenen zijn waarom we je niet in behandeling kunnen nemen. We kijken daarbij naar jouw unieke situatie. Hieronder wordt toegelicht hoe en op welk moment wij jou hierover informeren.

In een aantal gevallen kunnen we jou geen behandeling bieden. Lees hier meer over de contra-indicaties.


Hoe werkt de aanmelding?

Stap 1
Meld je aan via het aanmeldformulier.


Stap 2
Je ontvangt van ons een mail. Hierin lichten we toe hoe de aanmeldprocedure verder zal verlopen. Mocht je huisarts nog niet aan ons verwezen hebben, vragen we je dit zo snel mogelijk te regelen. Daarnaast ontvang je 3 vragenlijsten en een formulier wat we je vragen te ondertekenen.

 • Screeningsvragenlijst. Met behulp van deze vragenlijst doen wij een eerste check of een behandeling bij Human Concern passend is bij jouw specifieke situatie.
 • Vragenlijst over eetstoornis gerelateerde klachten (EDEQ)
 • Algemene vragenlijst. Hierin wordt gevraagd naar onder andere de gegevens van je huisarts, apotheek en naastbetrokkenen.
 • Toestemmingsverklaring informatieverstrekking. Hiermee geef je ons o.a. toestemming om andere behandelaren te benaderen om gegevens op te vragen die wij nodig hebben om je aanmelddossier compleet te maken.


Stap 3
Op basis van de uitkomst van de screeningsvragenlijst kunnen de volgende 2 opties zich voordoen:

 • Je wordt gebeld door een screeningstherapeut die op basis van je antwoorden nog verdiepende vragen heeft. Tijdens dit telefoongesprek hoor je of we je aanmelding doorzetten of zullen afbreken.
 • Je ontvangt van ons een bericht dat we je aanmeldprocedure voort zetten.


Stap 4
In de email die je ontvangt dat we je aanmelding voort zetten vragen we je om een aantal zaken:

 • We sturen je nog een aantal vragenlijsten wij gebruiken als voorbereiding voor je intake.
 • We vragen je om je behandelhistorie van de afgelopen 5 jaar (uiteraard alleen als je eerdere behandeling hebt gehad) aan te leveren. Deze kan je opvragen bij de instelling(en) waar je eerder in behandeling bent geweest.
 • We sturen je een aantal documenten welke we je vragen goed door te nemen. Dit is informatie die we nodig hebben op het moment dat je bij ons in behandeling komt. We sturen het je vast toe zodat je het rustig door kunt lezen. We geven je de optie om dit op de dag van je intake, op locatie, te ondertekenen.    

*Vanaf dit moment worden er kosten gemaakt en zal ook je wettelijke eigen risico door je zorgverzekeraar aan jou worden doorbelast (voor 2019 is dit € 385,-). 


Stap 5
Zodra de opgevraagde gegevens zijn aangeleverd is je aanmelding compleet. Onze afdeling Aanmelding & Intake informeert je wanneer je een uitnodiging voor de intake kunt ontvangen. De eventuele wachttijd voor de intake kun je per locatie raadplegen op de website. Wij denken met je mee zodat je zo snel mogelijk in behandeling kan komen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de intake op een andere locatie kan doen en op je voorkeurslocatie in behandeling kan komen. Hierover word je vooraf uiteraard geïnformeerd.

Wanneer we telefonisch contact met je opnemen om de intake afspraken te plannen dan vragen we je om lab te laten prikken en dit aan ons toe te sturen. Zodra het zover is ontvang je hiervoor de benodigde informatie.

Tijdens de intake zijn voor jou een aantal afspraken ingepland met verschillende disciplines:

 • Een Ervaringsprofessional®;
 • Een diëtist;
 • Een arts;
 • Een regiebehandelaar.

Tijdens de intake zijn je naastbetrokkenen ook welkom. Je kunt bijvoorbeeld je moeder meenemen of je partner. Het is onze overtuiging dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van jouw eetstoornis. Het doel van deze dag is nader met elkaar kennis te maken en aan de hand van de door jou verstrekte informatie na te gaan of een behandeling bij Human Concern passend is voor jou.

De intakeprofessionals gaan elk afzonderlijk met je in gesprek over de verschillende aspecten van de eetstoornis, zoals eet- en compensatiegedrag, lichaamsbeleving. Ook besteden zij aandacht aan de onderliggende problematiek, psychologische problemen zoals onzekerheid, perfectionisme, trauma's, problemen in je omgeving en je sociaal-maatschappelijk functioneren. Het is ons streven om je bij Human Concern een volledige behandeling te bieden die gericht is op duurzaam herstel. De Ervaringsprofessional® vertelt tijdens het gesprek over zijn/haar eigen herstelproces. Op deze dag word je zoveel mogelijk geïnformeerd over de behandelvisie van Human Concern en over de verschillende behandelmogelijkheden en is er gelegenheid om vragen te stellen. 


Stap 6
Het intaketeam bespreekt na bovengenoemde gesprekken, tijdens het multidisciplinair overleg, hun bevindingen en komen tot een gezamenlijk behandeladvies. Bij het bespreken van het behandeladvies zal jouw wens ten aanzien van een behandeling meegenomen worden. De Ervaringsprofessional ® die je tijdens de intake hebt gesproken, licht het behandeladvies toe in een (telefonisch) gesprek. Hiervoor wordt tijdens de intake met de Ervaringsprofessional® een belafspraak gemaakt.


Stap 7
Nadat het behandeladvies met je is besproken en je bij Human Concern in behandeling komt, word je uitgenodigd voor de Startgroep. Met de Startgroep begint je behandeling bij Human Concern, om vervolgens verder te gaan met de ambulante behandeling. De Startgroepen vinden plaats op onze locaties in Amsterdam, Bilthoven, Den Haag, Nijmegen, Zwolle en Tilburg.

Zodra de behandeling wordt voortgezet is naast het eigen risico, in sommige gevallen een waarborgsom van toepassing.

Wanneer tijdens de intake is geconcludeerd dat wij niet over de mogelijkheden of expertise beschikken om je te helpen, adviseren wij je uiteraard over andere en geschiktere behandelmogelijkheden. In dit geval worden alleen de kosten van de intake en de diagnostiek gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Lees meer over de vergoeding van je zorgverzekeraar.


Stap 8
Zodra er een behandelende Ervaringsprofessional beschikbaar is, wordt er een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt voor de ambulante individuele behandeling.


Direct aanmelden voor een behandeling of bekijk ons behandelaanbod.Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl