Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Klinische behandeling Be-LeeF!*Belangrijke informatie: vanaf oktober 2019 zal de duur van de klinische behandeling Be-LeeF! verlengd worden van vier weken naar zes weken. De laatste Be-LeeF! groepen van vier weken zijn gepland in augustus en september, hiervoor kan je door het ambulante team worden aangemeld tot 10 juli 2019. Vanaf 11 juli kan je worden aangemeld voor de Be-LeeF! groepen van zes weken. 

Als je muurvast bent gelopen… Als eerdere behandelingen niet voldoende hebben geholpen… Als je eetstoornis allesverslindend is… Veel cliënten willen diep van binnen heel graag beter worden, maar weten niet meer hoe. De kort-klinische boost-behandeling Be-LeeF! is er bij uitstek voor deze groep mensen, die kampt met een ernstige en/of langdurige eetstoornis (anorexia, boulimia, eetbuistoornis / BED of een Andere gespecificeerde voedings-of eetstoornis).

Ons multidisciplinaire team indiceert je voor Be-LeeF!, waar alles in het teken staat van het doorbreken van hardnekkige patronen. Je verblijft onder andere vier weken in onze kliniek in Portugal. Ondertussen volgen de naastbetrokkenen die jij hebt uitgekozen, een parallelprogramma in Nederland. Be-LeeF! weet een doorbraak te forceren, waar de ambulante behandeling stagneert of behandelingen elders geen duurzaam resultaat hebben gegeven.

Voor wie is Be-LeeF! bedoeld?
Als je bijvoorbeeld…

 • meerdere keren voor een eetstoornis bent behandeld zonder (blijvend) resultaat;
 • al lang een eetstoornis hebt;
 • vastgelopen bent op meerdere levensgebieden (school/werk/familie/vrienden/financiën);
 • problematiek hebt die ambulant of in dagbehandeling onvoldoende krachtig en passend kan worden behandeld;
 • problemen ervaart bij/met direct naastbetrokkenen die een negatieve uitwerking hebben op (de behandeling van) de/je eetstoornis.

Een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, een diëtist, een systeemtherapeut, een Ervaringsprofessional® en een arts, neemt bovenstaande punten zorgvuldig in overweging en indiceert op basis van hun bevindingen mogelijk jou, als cliënt van Human Concern, voor de klinische boost-behandeling Be-LeeF!

De kliniek van Human Concern waar de kort-klinische opname Be-LeeF! plaatsvindt, is gevestigd in de Algarve in Portugal. Alles is er anders: de mensen, de natuur, het eten en het klimaat. Je bent ver weg van alles wat bekend, vertrouwd en (schijn)veilig voor je is en daardoor vormt deze bijzondere plek de ideale omgeving om hardnekkige patronen te doorbreken.

Boven alles is Be-LeeF! een plek van hoop, waar je in alle rust, warmte en veiligheid werkt aan herstel met hulp van onze Ervaringsprofessionals®, die deze weg al eerder hebben afgelegd. Be-LeeF! biedt alle ingrediënten om thuis te komen bij jezelf en een nieuw perspectief te krijgen op je toekomst en je leven. Hiermee geeft het je een krachtige impuls richting herstel.
Ervaring cliënt
"Tijdens Be-LeeF! heb ik bergen verzet. Ik heb inzicht gekregen in de werking van mijn eetstoornis en geleerd stil te staan bij wat er in mij leeft en erover te praten als ik ergens mee zit. Ik kom nu voor mezelf op en ben niet meer bang voor de gevolgen. Dit is voor mij het teken dat ik meer mezelf mag zijn. Ik geniet echt zoveel meer van alles. Zelfs eten is een feest. Dit is een openbaring voor me."
~
Nanda (44)

Lees meer ervaringen van cliënten.
Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmethodes en wordt in verschillende fasen aangeboden door een multidisciplinair team, waarin onze Ervaringsprofessionals® een onderscheidende rol spelen. 

Ambulant voortraject

 • Wekelijkse of tweewekelijkse therapiesessies;
 • Systeemtherapie met je naastbetrokkenen;
 • Individuele voedingsbegeleiding;
 • Opstellen van het behandelplan voor het gehele Be-Leef! traject. Dit behandelplan stelt de cliënt samen met de Ervaringsprofessional® op (shared decision making) en wordt ter goedkeuring ingebracht in het multidisciplinaire overleg;
 • Huiswerkopdrachten (e-health).

Korte klinische opname (in Portugal) van vier weken (*vanaf oktober 2019 zal de duur van de behandeling verlengd worden van vier weken naar zes weken)

 • Van maandag tot en met vrijdag elke dag intensieve therapie, in het weekend is er tijd voor dagbesteding en hobby’s;
 • Voornamelijk groepstherapie met daarnaast ook individuele gesprekken;
 • Een parallelprogramma voor naastbetrokkenen in Nederland;
 • Zes begeleide eetmomenten per therapie-dag;
 • Het verder concretiseren van het behandelplan met doelen, zodat hier gericht aan gewerkt kan worden.

Dagbehandeling (terug in Nederland)

 • Drie therapiedagen per week gedurende één maand;
 • Voornamelijk groepstherapie met daarnaast ook individuele gesprekken;
 • Systeemtherapie met je naastbetrokkenen;
 • Individuele voedingsbegeleiding;
 • Drie begeleide eetmomenten per therapie-dag.


Na de dagbehandeling zet je de behandeling ambulant voort met wekelijkse of tweewekelijkse sessies, die worden aangevuld met groepsbijeenkomsten (TIP-dagen), systeemtherapie en/of voedingsbegeleiding.

Wat zijn de behandeldoelen?
Doelen van de klinische boost-behandeling Be-LeeF! zijn onder andere:

 • Inzicht krijgen in de manier waarop je de eetstoornis inzet;
 • Aanleren van alternatieve manieren om met problemen en emoties om te gaan;
 • Onderzoeken van je eigen identiteit. Wie ben ik, wat wil ik?;
 • Verkennen van wensen en verlangens ten aanzien van werk, school en in relatie tot belangrijke naastbetrokkenen;
 • Normaliseren van het eetpatroon;
 • Corrigeren van gedachten met betrekking tot voeding en gewicht.

Terug in Nederland ligt de focus op het in de praktijk brengen van wat je hebt geleerd in Portugal en het bestendigen van nieuw gedrag.

Wie vormen het behandelteam?
Een team van Ervaringsprofessionals®, systeemtherapeuten, diëtisten, psychiaters, verpleegkundigen en artsen staat het gehele behandeltraject voor je klaar. Ervaringsprofessionals zijn psychologen, orthopedagogen, GGZ-agogen, vaktherapeuten, die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. Ook werken we, echter in mindere mate, met professionals die een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. Uniek is dat zij deze ervaring samen met hun vakkennis inzetten tijdens de behandeling. Hoe? Op een methodische, professionele en doelgerichte wijze, die begrip, vertrouwen en (hoop op) herstel bevordert. Zo bieden onze Ervaringsprofessionals® het beste uit twee werelden.

Naast onze professionals hebben we nog meer belangrijke teamspelers in Portugal: een gastvrouw en onze koks Vere en Judie. In de visie van Human Concern is het ook belangrijk om weer een gezonde relatie met eten op te bouwen. Vere en Judie nodigen hiertoe als geen ander uit met hun warme persoonlijkheden én pure, overheerlijke maaltijden. Vraag het onze oud-cliënten!

Een vast aanspreekpunt
Tijdens het hele zorgtraject bij Human Concern is er één behandelaar die jouw vaste aanspreekpunt en steunpilaar vormt: jouw zogenoemde ‘casemanager’. Deze begeleidt jouw behandeling zowel in Nederland als in Portugal, waarbij hij/zij geregeld contact met jou heeft.

Periodieke evaluatie behandeling
Regelmatig heeft het multidisciplinaire team overleg over de voortgang en de manieren waarop je het beste geholpen kunt en wilt worden. Ook evalueren zij de behandeling periodiek met jou. Samen kijken jullie hoe het staat met de behandeldoelen die jij vooraf en tijdens de behandeling in een behandelplan hebt geformuleerd.

Wat betekent Be-LeeF! voor jouw naastbetrokkenen?
Een eetstoornis heb je nooit alleen. Deze grijpt ook diep in op het leven van je naastbetrokkenen. Bovendien zijn hun steun en begrip voor jou onmisbaar op weg naar herstel. Daarom betrekt Human Concern heb bij de behandeling in het algemeen, maar bij Be-LeeF! in het bijzonder. Dit gebeurt in de vorm van gezamenlijke gesprekken onder leiding van de systeemtherapeut, maar ook door diverse bijeenkomsten te organiseren voor jouw naasten, terwijl jij in Portugal verblijft en daarna.

Bekijk ook de filmpjes van de koks die tijdens Be-LeeF! in Portugal koken of hieronder het filmpje van ambassadrice Marly van der Velden (GTST) die je rondleidt in de kliniek in Portugal.


Meer informatie:
Lees meer over de ervaringen van andere cliënten, bekijk de referenties van professionals of lees de brochure.

Meer informatie over de visie en behandelaanpak van Human Concern.

Meer over andere behandeltrajecten.

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen (opening vierde kwartaal 2019)

  ntb ntb
  ntb Nijmegen
T ntb
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-2053005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl