Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven
Human Concern Blog
< Terug naar overzicht

HC-Onderzoek: Charlotte over.. Je interne kompas

HC-Onderzoek: Charlotte over.. Je interne kompas 21 sep 2016

Gevoel versus Ratio? Hoe zit dat nou precies bij mensen met een eetstoornis? Hoe komt het dat sommige herstelde eetstoornis cliënten pas weer gaan ‘voelen’ wanneer ze herstellen van hun eetstoornis? Of waarom zeggen mensen met een eetstoornis vaak dat ze de heel erg ‘in hun hoofd zitten’ en niet bij hun gevoel kunnen? Welke rol spelen gevoel en ratio bij mensen met een eetstoornis en is er sprake van een verstoorde ratio- gevoelsverhouding?

Door: Charlotte Bijkerk, onderzoeksmedewerker Human Concern
GZ psycholoog Arina Bakker (2014) beschrijft in het boek ‘Wat een eetstoornis met je doet’ de specifieke werking van het brein van mensen die lijden aan anorexia nervosa. Scans tonen aan dat de rechter hersenhelft meer ontwikkeld is dan de linker hersenhelft bij mensen met anorexia (Bakker, 2014). De rechter hersenhelft is met name betrokken bij denkprocessen, analyses en berekeningen, terwijl de linker hersenhelft meer betrokken is bij de gevoelsmatige kant van informatieverwerking (Bakker, 2014). Echter zijn er onderzoeken die het tegenovergestelde concluderen. Overton et al. (2005) toonden met hun studie aan dat vrouwen met een eetstoornissen vaker zowel aangename als onaangename emoties ervaren dan de vrouwen uit de groep zonder eetstoornis. Daaruit kan je concluderen dat de gevoelsmatige/emotionele kant van informatieverwerking bij vrouwen met een eetstoornis juist sterk(er) ontwikkeld is.

Dit soort onderzoeken pogen eetstoornissen te verklaren aan de hand van de rolverdeling tussen gevoel en ratio. Zoals hierboven al beschreven is, leveren dit soort onderzoeken vaak verschillende resultaten op. Human Concern baseert haar visie dan ook niet op dergelijke tegenstrijdige onderzoeken. De visie van Human Concern is een stuk breder. Wanneer gevoelens, keuzes en/of waarden onderdrukt worden door eetstoornis regels, zou er gesproken kunnen worden van een stagnering in de identiteitsontwikkeling. Bij Human Concern spreken we daarom meer over het belang van het hebben van een intern kompas. Assor (2012) introduceerde de notie van een innerlijk kompas dat als leidraad functioneert voor het nemen van identiteitsrelevante beslissingen (Vansteenkiste,M. & Soenens, B., 2015.) Het ervaren van een verminderd gevoelsleven of het idee hebben niet meer te kunnen handelen en/of denken vanuit het eigen gevoel, kan vertaald worden naar de verminderde werking van een dergelijk intern kompas.

De Ervaringsprofessionals bij Human Concern pogen erin om hun cliënten (terug) in contact te brengen met hun interne kompas. Wat hierbij een belangrijke rol speelt, is het creëren van een autonomie-ondersteunende behandelsfeer, waarin cliënten het gevoel hebben dat ze hun eigen keuzes kunnen en mogen maken. Cruciaal hierin is dat de cliënten het persoonlijke belang van een bepaald gevoel of gedrag gaan onderschrijven en dit gedrag/gevoel min of meer als van zichzelf gaan beschouwen. Idealiter zal de cliënt uiteindelijk het gedrag vertonen dat afkomstig is vanuit de eigen intrinsieke waardes van de cliënt waarmee hij/zij zich identificeert.

Bovenstaande visie is toonaangevend voor de behandelmethode bij Human Concern. Als een cliënt zich voorbij de eetstoornis weet te ontwikkelen (herstelt), krijgt het gevoelsleven -dat nauw verbonden is met de identiteit van de cliënt- weer de ruimte. Tegelijkertijd krijgt een genezen eetstoornis cliënt ook weer het gevoel zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. En dat is uiteindelijk waar Human Concern zich voor wil blijven inzetten.

Bronvermelding:

  • Assor, A. (2012) Allowing choise and nurturing an inner compass: Educational practices supporting students’ need for autonomy. In S.L. Christenson, A.L. Reschly, & Wylie, C. (Eds.), Handboek of research on student engagement (421-439). New York: Springer
  • Bakker, A. (2014) Wat een eetstoornis met je doet. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer
  • Overton, A., Selway, S., Strongman, K., & Houston, M. (2005). Eating disorders: The regulation of positive as well as negative emotion experience. Journal of Clinical Psychology in MEDI-IIcal Settings, 12, 39-5
  • Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015) Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Den Haag: Acco

Lees meer over onderzoek bij Human Concern.

Reacties

Deel je ervaringen en lees die van anderen

Deel deze pagina

Ja, ik ontvang ook graag de nieuwsbrief.

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl