Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven
Human Concern Blog
< Terug naar overzicht

HC Onderzoek: Relaties als belangrijk thema in het herstelproces van eetstoornissen

HC Onderzoek: Relaties als belangrijk thema in het herstelproces van eetstoornissen 01 dec 2016

Eenzaamheid is een veelgehoorde klacht bij mensen die lijden aan een eetstoornis. Deze eenzaamheid ontstaat doordat mensen met een eetstoornis vaak sociaal geïsoleerd raken. Eetstoornis gerelateerde gedraging zoals beperkte voedselinname, eetbuien of overgeven leiden tot angst of schaamte waardoor mensen met een eetstoornis vaak geneigd zijn zich te isoleren van hun sociale omgeving.

Onderzoeken tonen aan dat mensen met een eetstoornis weinig vertrouwen hebben in anderen[i], geen persoonlijke informatie met anderen willen delen (met name als het gaat om eten)[ii] en een verhoogde mate van eenzaamheid ervaren[iii]. De relatie tussen eenzaamheid en eetstoornissen heeft niet alleen betrekking op eetstoornispatiënten met ondergewicht, maar ook op eetstoornispatiënten met overgewicht[iv].

Door: Charlotte Bijkerk, onderzoeksmedewerker Human Concern

Mensen zijn van nature sociale wezens en zullen een gevoel van pijn en verdriet ervaren wanneer dit sociale aspect niet wordt bevredigd[v]. Mensen hebben dus een inherente behoefte aan menselijk contact en aan het hebben van relaties. Dit sluit nauw aan op de visie van de Zelf Determinatie Theorie, die ervan uitgaat dat mensen drie universele psychologische basisbehoeften nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Deze basisbehoeften zijn: competentie, autonomie én relaties. De behoefte aan relaties gaat over meer dan alleen contact; mensen willen zich echt verbonden voelen in een betekenisvolle relatie[vi]. Eetstoornissen belemmeren deze sociale behoefte door de angst en de schaamte die gepaard gaan met de eetstoornis. Aan de andere kant laten onderzoeken ook zien dat eenzaamheid bijdraagt aan het versterken van eetstoornis gerelateerd gedrag[vii]. Beide componenten versterken elkaar.

De duidelijke relatie tussen eenzaamheid en eetstoornissen benadrukt de noodzaak om hier aandacht aan te schenken in de behandelingen van eetstoornissen. Recentelijk heeft Human Concern in samenwerking met Twente een meta-analyse uitgevoerd die het belang van sociale relaties in het herstelproces van eetstoornissen extra onderstreept. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in welke herstelcriteria belangrijk zijn volgens mensen die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. De meest genoemde herstelcriteria die werd genoemd door de herstelde eetstoorniscliënten , was het hebben van positieve relaties. ‘Positieve relaties’ is hier geformuleerd als het hebben van warme, bevredigende en vertrouwde persoonlijke relaties en het in staat zijn empathie en intimiteit te voelen voor anderen en open en persoonlijk kunnen zijn naar anderen[viii]. Deze uitkomst toont aan dat sociale verbintenis niet mag ontbreken als belangrijk thema in het behandel- en herstelproces van eetstoornissen.

Gegeven deze informatie is het niet verrassend dat Human Concern in haar behandeling ook aandacht besteed aan het thema sociale relaties (of de afwezigheid hiervan). Herstellen van een eetstoornis omvat tal van aspecten waaronder het (opnieuw) opbouwen van sociale relaties en het hebben van een sociaal leven. Hoe langer een eetstoornis voortduurt, hoe geïsoleerder de persoon met de eetstoornis wordt en hoe groter het gevaar dat hij/zij volledig in zichzelf gekeerd raakt[ix]. Het vergroten van sociale vaardigheden, het verbeteren of aangaan van relaties en (weer) leren deelnemen aan sociale activiteiten is een belangrijk behandeldoel in herstellen van eetstoornis. Een steunnetwerk van familie en/of vrienden is daarbij van groot belang. Maar ook deelname aan sociale activiteiten zorgt ervoor dat iemand weer een functie vervult op maatschappelijk gebied. Beide ontwikkelingen dragen bij aan een positiever zelfbeeld, het versterken van de sociale vaardigheden en de uitbreiding van contacten, waardoor eenzaamheid kan worden aangepakt[x].


Bronvermelding:

[i] Rotenberg, K. J., Bharathi, C., Davies, H., & Finch, T. (2013). Bulimic symptoms and the social withdrawal syndrome. Eating Behaviors, 14, 281-284.

[ii] Basile, B. (2004). Self-disclosure in eating disorders. Eating and Weight Disorders, 9, 217-232.

[iii] Coric D. & Murstein, B.I. (1993) Bulimia nervosa: prevalence and psychological corrolates in a college community. Eating Disorders, 1 (1), 39-51

[iv] Levine, M.P. (2012) Loneliness and Eating Disorders, The Journal of Psychology, 146 (1-2): 243-257

[v] Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.

[vi] Van den Broeck et al., geciteerd in Wassink, H. (2015) Zelfdeterminatietheorie. Hetkind Magazine, 3, 20-22

[vii]
Rotenberg, K. J., & Flood, D. (1999). Loneliness, dysphoria, dietary restraint and eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 25, 55-64.

[viii] de Vos, J.A., LaMarre, A., Bijkerk, C.A., Radstaak, M., Bohlmeijer, E.T., Westerhof, G. Identifying Fundamental Criteria for Eating Disorder Recovery: A Systematic Review and Qualitative Meta-Analysis (in submission of Psychotherapy and Psychosomatics).

[ix] Bruch, H. (1974) Eating Disorders: Obesity, anorexia nervosa en the person within. Londen: Routledge & Kegan Paul.

[x] Richtlijn voor behandeldoelen en herstelcriteria voor eetstoornissen (z.j.). Geraadpleegd van https://www.humanconcern.nl/uploads/download/herst...

Lees meer over onderzoek bij Human Concern.

Reacties

Deel je ervaringen en lees die van anderen

Deel deze pagina

Ja, ik ontvang ook graag de nieuwsbrief.

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl