Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Q&A - Ikookvanmij

Ikookvanmij is opgericht om alle mensen met een eetstoornis in Nederland te kunnen helpen met de specifieke behoefte die ze hebben: dialoog, informatie of hulp. Tot op heden was er nog geen dergelijke online ontmoetingsplek over eetstoornissen voor álle mensen met een eetstoornis of eetprobleem in Nederland. Hieronder vind je alle vragen en antwoorden over het forum Ikookvanmij en Pro-ana.

1. Waarom krijgt Pro-ana eindelijk hulp?
Tot op heden heeft de berichtgeving rondom de Pro-ana websiteseen zeer negatieve ondertoon. Dat is onterecht. Het ontkennen of verwerpen van de Pro-ana beweging heeft geen enkele zin. Tegelijkertijd heeft het schromelijk overdrijven van de omvang of groei van pro-ana websites door de media alleen maar geleid totor extra bezoekers bij deze websites. Een eetstoornis heeft nou eenmaal destructieve kanten, en mensen willen daar over kunnen praten. In plaats van ze te veroordelen en buiten te sluiten kun je je beter in hun wereld verplaatsen om zo een ingang te vinden om te helpen. Ook zij hebben immers een eetstoornis en verdienen aandacht en hulp. Het is te makkelijk om ze in een verdomhoekje te plaatsen als gevaarlijk uitschot. Door dit te erkennen hopen we dat ook aanhangers van ‘Pro-ana’ zich welkom voelen om hun verhaal te delen. Er is een zeer grote groep mensen die in het geheim kampt met een eetstoornis of eetprobleem.

2. Wat is Pro-ana?
Pro-ana is ook wel bekend onder de naam 'Professional-Anorexia Nervosa'.
De Pro-ana beweging kent verschillende stromingen, van hardcore tot diverse mildere vormen, waarvan de aanhangers in meerdere of mindere mate lijden aan een eetstoornis. Ze zoeken elkaar op via Pro-ana websites en delen hier ongecensureerd hun wel en wee rondom hun hunkering om af te willen vallen.

3. Wie is de vertegenwoordiger van Pro-ana?
Het is de oprichter van drie Nederlandse Pro-ana sites (redbutterfly.nl, pro-anorexia.nl en anorexic.nl). Op zijn verzoek blijft de oprichter buiten de pers.

4. Hoe is er contact ontstaan tussen Pro-ana en Human Concern?
De oprichter van de Pro-ana sites heeft contact gezocht met Human Concern (zie zijn persoonlijke verhaal op de homepage op de website pro-anorexia.nl).

5. Wat is de link tussen pro-ana en Ikookvanmij?
Pro-ana ondersteunt Ikookvanmij door transparante links te plaatsen op de Pro-ana websites naar Ikookvanmij en bezoekers door te verwijzen. Andersom biedt Ikookvanmij ook een dialoog voor bezoekers van pro-ana websites in de groep die alleen ervaringen wil delen en niet op zoek is naar hulp. Daarbij laat Ikookvanmij in haar berichtgeving zien dat pro-ana bezoekers welkom zijn en gehoord worden. Ikookvanmij keurt de pro-ana websites niet af maar zoekt juist de dialoog met de bezoekers van pro-ana websites. De organisatie achter Ikookvanmij (GGZ-instelling Human Concern) is van mening dat de websites onterecht negatief bekend staan. De organisatie wil ook de groep die Pro-ana websites bezoekt en open staat voor dialoog of hulp een plek bieden.

6. Hoe ziet de specifieke hulp voor Pro-ana aanhangers eruit?
Die ziet er niet specifiek uit. Pro-ana aanhangers zijn in de kern niet anders dan alle andere mensen met een eetstoornis. Zij uiten zich alleen ongecensureerd in hun ziekte op Pro-ana sites. Dus krijgen zij dezelfde hulp, steun of erkenning als iedereen die op de een of andere manier contact zoekt met Human Concern

7. Zou Pro-ana verboden moeten worden?
Nee, om Pro-ana aanhangers te kunnen begrijpen en steun te bieden is het juist belangrijk een open dialoog te houden. Ze niet buiten te sluiten als een apart slag (gevaarlijke) mensen. Ook deze mensen lijden aan een eetstoornis die erkend mag worden. Bied hulp of steun met een zo laag mogelijke drempel en niet veroordelend.

8. Wat moet je doen als je denkt dat iemand in je omgeving aanhanger is van Pro-ana?
Op een open en niet veroordelende manier luisteren naar het verhaal. En indien gewenst meerdere alternatieven noemen voor de Pro-ana sites. Hier leent Ikookvanmij zich voor.

9. Wat is Ikookvanmij?
Ikookvanmij is een online ontmoetingsplek en informatiebron voor alle mensen met alle soorten eetstoornissen en eetproblemen in Nederland.

10. Waarom is Ikookvanmij opgericht?
Ikookvanmij is opgericht om alle mensen met een eetstoornis in Nederland te kunnen helpen met de specifieke behoefte die ze hebben: dialoog, informatie of hulp. Tot op heden was er nog geen dergelijke online ontmoetingsplek over eetstoornissen voor álle mensen met een eetstoornis of eetprobleem in Nederland.

11. Voor wie is Ikookvanmij toegankelijk?
Ikookvanmij is voor álle mensen in Nederland die lijden aan een eetstoornis. Aanhangers van Pro-ana, mannen, vrouwen, jongens en meisjes van alle leeftijden. De groep is te verdelen in mensen die:
1. alleen ervaringen willen delen en niet op zoek zijn naar hulp.
2. wel hulp willen maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken.
3. hulp willen.
* Anorexia, boulimia, BED (Binge Eating Disorder), eetproblemen en gewichtsproblemen

12. Wat is het doel van Ikookvanmij?
Het doel van Ikookvanmij is het doorbreken van de taboesfeer rondom eetstoornissen, het faciliteren van de dialoog tussen lotgenoten en het aanbieden van informatie en online hulpverlening.

13. In hoeverre is het doel van Ikookvanmij commercieel?
Ik ook van mij heeft geen commerciele doelstelling. Alle werkzaamheden op het forum ikookvanmij worden kosteloos gedaan door Human Concern. Alleen als er sprake is van E-health worden de kosten grotendeels vergoed door de zorgverzekeraars.

14. Wat onderscheidt Ikookvanmij van andere fora over eetstoornissen?
Ikookvanmij is te specifiek ingericht voor álle mensen met een eetstoornis in Nederland. Het maakt niet uit of je direct hulp wilt hebben of nog niet. Ikookvanmij probeert alle stappen naar herstel te ondersteunen. Ik ook van mij streeft naar een continue wisselende groep van belangstellenden. Het is niet voor niemand wenselijk om lange tijd actieve bezoeker te zijn van een eetstoornisforum. Het uiteindelijke doel is beter worden met respect voor de mens en met nadruk of de gezonde kant van de mensen met een eetstoornis. Daarbij heeft Ikookvanmij een wederzijdse verbinding met pro-ana websites. Ikookvanmij zet de deur open voor bezoekers van pro-ana websites en biedt dialoog, informatie en hulpverlening voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

15. Welke organisatie zit er achter Ikookvanmij?
Stichting Human Concern. Human Concern is een GGZ instelling die aandacht vraagt voor eetstoornissen en zoveel mogelijk mensen in Nederland wil genezen. De aanpak van Human Concern is gericht op (duurzaam) herstel dus op het ontdekken en het oplossen van de oorzaak achter de eetstoornis. Sinds de oprichting in 2003 werkt Human Concern als eerste en enige zorginstelling in Nederland met ervaringsprofessionals. Dit zijn therapeuten die uit eigen ervaring weten wat een eetstoornis inhoudt. Human Concern werkt nauw samen met universiteit van Leiden, kennisinstituten en andere zorginstellingen op het gebied van voorlichting (zoals Buro Puur), onderzoek, opleiding en innovatie.

16. Wie reageren er op posts van de bezoekers van Ikookvanmij?
Ikookvanmij heeft een pool van moderators, ex-cliënten van Human Concern, vrijwillige ervaringsdeskundigen en professionele therapeuten, diëtisten en psychologen van Human Concern, die de website zowel inhoudelijk als technisch beheren. Om transparantie te waarborgen en de schijn van sluipcommercie uit te sluiten is altijd duidelijk te zien wie er meepraat in gesprekken. Elk van de moderators heeft hiertoe een eigen profiel met foto en eigen naam, waarin duidelijk staat vermeld welke rol hij of zij heeft.

17. Hoe kan een bezoeker van Ikookvanmij daadwerkelijk hulp krijgen?
De bezoeker kan kiezen voor E-health (online hulpverlening) of hulpverlening bij een van de vestigingen van Human Concern.

18. Hoe verhoudt Ikookvanmij zich tot het reeds bestaande forum Proud2Bme?
Ikookvanmij is toegankelijk voor álle mensen met een eetstoornis in Nederland met het doel om zoveel mogelijk mensen te helpen met hun eigen specifieke behoefte (dialoog, informatie of hulp). Ikookvanmij maakt elk onderwerp dat gerelateerd is aan eetstoornissen bespreekbaar. Ook de destructieve kant. Proud2Bme richt zich alleen op jongeren ter preventie van eetstoornissen. Diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan eetstoornissen zoals BMI, gewicht en calorieën zijn op dit forum verboden. Proud2bme stelt zich op als tegenstander van pro ana sites.

19. Waarom zou iemand met een eetstoornis Ikookvanmij moeten bezoeken?
Omdat hij of zij op een veilige en laagdrempelige manier in contact kan komen met lotgenoten of experts voor het delen van ervaringen en het vinden van informatie of hulp. Iemand met een eetstoornis staat niet alleen!

20. Wie ondersteunen Ikookvanmij?
Ikookvanmij wordt actief ondersteund door Marly van der Velden (actrice en ex-anorexia patiënt) en Michelle Courtens (zangeres).


Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl