NAO

riet

EETSTOORNIS NIET ANDERSZINS OMSCHREVEN (NAO)

Van alle typen eetstoornissen is het type Niet Anderszins Omschreven (ES-NAO) de meest gestelde diagnose. Een eetstoornis wordt als een ES-NAO getypeerd als de eetstoornis niet volledig voldoet aan de diagnostische kenmerken van de specifieke eetstoornissen anorexia of boulimia nervosa. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als iemand:

  • Aan alle criteria van anorexia nervosa voldoet, maar zijn of haar gewicht, ondanks  gewichtsverlies, binnen de normale grenzen valt.
  • Aan alle criteria van boulimia nervosa voldoet, maar de eetbuien en het compensatiegedrag minder dan twee maal per week voorkomt, of korter dan drie maanden duurt.
  • Aan alle criteria van anorexia nervosa voldoet, maar geregeld menstrueert.
  • Herhaaldelijk voedsel kauwt op en uitspuugt van (niet doorgeslikte) grote hoeveelheden voedsel.
  • Compenserend gedrag toont na kleine, in plaats van grote, hoeveelheden voedsel.

Het meest voorkomende type eetstoornis is de Eetstoornis NAO!
Cliënten die niet in het specifieke ‘hokje’ AN of BN ‘passen’, kunnen net als hun omgeving, geneigd zijn de diagnose ES-NAO op te vatten alsof het ‘niet erg genoeg is’ of ‘geen echte eetstoornis’ betreft. Niets is minder waar: een eetstoornis NAO is net zo ernstig als de andere typen eetstoornissen, evenals de gevolgen ervan.

In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen zeker niet altijd even scherp te trekken. Anorectische en boulimische periodes kunnen elkaar afwisselen en opvolgen of zelfs samengaan.

HOE ONTSTAAT NAO?

Het leven van iemand met NAO wordt beheerst door eten en niet eten. Obsessieve gedachten rondom eten gaan gepaard met een allesoverheersende angst om dik te worden of te blijven. NAO kan evenals Anorexia en BED (Binge Eating Disorder = eetbuistoornis) verschillende oorzaken hebben. Er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. Het is vaak een samenloop van omstandigheden waarin verschillende factoren een rol spelen: ‘aanleg’ in de persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur, media. Wel is het vaak zo dat een bepaalde gebeurtenis de emmer doet overlopen en maakt dat een eetstoornis zich openbaart of ontwikkelt.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN NAO?

Net als bij Anorexia, Boulimia en BED heeft NAO nogal wat psychische en sociale gevolgen.

Iemand met een eetstoornis voelt zich minderwaardig en onzeker. Is vaak depressief en eenzaam. Soms kan iemand psychisch zo in de knel raken en zich zo ongelukkig voelen dat men suïcide (zelfmoord) overweegt. Na verloop van tijd komt iemand met een eetstoornis in een sociaal isolement, omdat diegene zich niet meer goed voelt tussen anderen, zichzelf niet de moeite waard vind, onzeker is, of gewoon omdat iemand het fenomeen eten op alle mogelijk manieren probeert te ontwijken. Eenzaamheid is het gevolg.

Bij Boulimia kan als gevolg van veelvuldig braken irritatie van de slokdarm en klieren (opgezwollen gezicht) optreden. Ook tanden hebben te lijden onder overmatig overgeven. Zij worden aangetast door het maagzuur wat tijdens het braken in contact komt met het tandglazuur.

Een tekort aan ijzer (bloedarmoede), zout (uitdroging), mineralen (kalium), vitamines, eiwitten, komt zowel bij anorexia als bij boulimia voor. Een kalium tekort kan zelfs levensgevaarlijk zijn, omdat hartritmestoornissen en in het ergste geval een hartstilstand het gevolg kunnen zijn. Bij het gebruik van laxeermiddelen kan uitdroging optreden, luiheid of stilstand van de darmen, hevige buikpijn en obstipatie.

Veel van deze lichamelijke gevolgen herstellen zich weer wanneer iemand weer normaal gaat eten, stopt met braken en laxeren en een normaal gewicht heeft. Behalve de aantasting van het glazuur en botontkalking die zijn van blijvende aard. In de meeste gevallen komt de menstruatie ook na verloop van tijd terug. Soms kan het zijn dat iemand na langdurig en extreem gebruik van laxeermiddelen klachten houdt aan darmen en maag.

Twitter: nlhumanconcern

Laatste Comments