Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Hulp bij eetproblemen en eetstoornissen door ervaringsdeskundige professionals

Je weet nooit zo goed hoe dingen zijn of voelen wanneer je het niet eerst zelf hebt meegemaakt. Ja, je kunt lezen over van alles en nog wat en ontzettend wijs worden van al die opgedane leerstof, maar echt weten hoe iets is of voelt kun je niet leren uit boeken. Dat moet je ervaren!

Zeker bij de psychisch en emotioneel complexe problematiek van eetstoornissen, is de frustratie van velen dat ze niet écht begrepen worden. Door hun naasten niet en door hulpverleners niet. Hoe zeer de omgeving of instantie ook haar best doet, deskundig is of betrokken, toch kunnen ze zich vaak niet echt verplaatsen in het hart en het hoofd van iemand die aan een eetstoornis lijdt.

Het deskundig zijn op basis van ervaring
En dat is nou net wat een groot verschil maakt. Het is niet voor niets dat lotgenoten van welk probleem dan ook, elkaar altijd opzoeken, in groepen, op het internet of privé. Niet voor niets dat zelfhulpgroepen als de AA bijvoorbeeld zo succesvol zijn. Ondanks het feit dat er geen professionele therapeuten aanwezig zijn. De kracht die schuilt in ervaringsdeskundigheid mag je niet onderschatten.
‘Ervaring is wat je bezit, kort nadat je het nodig had’
Wat maakt bijvoorbeeld dat iemand zó bang is voor eten? Wat zijn de angsten die loskomen als iemand aankomt? Hoe voelt het om jezelf zo waardeloos te vinden dat je je toevlucht zoekt in eten of niet eten? Hoe verschrikkelijk eenzaam is het te moeten leven in je eigen wereld met het eten? Wat maakt dat het zo hardnekkig is?

Om toegelaten te worden in die belevingswereld, en te mogen en kunnen helpen, is het voor een cliënt van levensbelang dat degene die hulp geeft begrijpt wat er zich afspeelt achter de schermen en daar respect voor heeft. Anders is het heel moeilijk om vertrouwen op te bouwen. Een ervaringsdeskundige weet als geen ander hoe vreselijk je kunt lijden aan deze ziekte en hoe precair het is om te sleutelen aan het beschermingsschild wat ‘eetstoornis’ heet.

Een combinatie is het meest optimaal
Daarmee wordt niet gezegd dat elke ervaringsdeskundige zo maar een therapeut is of kan zijn. Nee, om een goede hulpverlener te zijn is natuurlijk een degelijke opleiding, ervaring en talent nodig. Met ervaringsdeskundigheid alleen kom je er niet. Dat wil zeggen niet als professionele behandelaar. Enkel ervaringsdeskundigheid als basis is wel geschikt voor bijvoorbeeld het begeleiden van een lotgenoten- of zelfhulpgroep.

Er wordt ook niet gezegd dat een niet-ervaringsdeskundige behandelaar geen goede hulpverlener zou zijn en geen goede resultaten zou boeken, of geen vertrouwen op zou kunnen bouwen. Nee, er zijn ook hulpverleners die zonder eigen ervaring goede therapeuten zijn.

Human Concern heeft er echter voor gekozen om de kracht van het één te combineren met de kracht van het andere.

De therapeuten die werkzaam zijn bij Stichting Human Concern zijn allereerst professionele hulpverleners (oa psychologen, ggz agogen, maatschappelijkwerkers, (ortho)pedagogen, vaktherapeuten, geestelijk gezondheidskundigen en GZ psychologen) en daarnaast ervaringsdeskundigen op het gebied van anorexia, boulimia, eetbuistoornis, eetstoornis NAO. Deze therapeuten worden intern verder opgeleid om eetstoornissen te behandelen volgens de visie en methode van de stichting. Daarna zijn zij Ervaringsprofessionals®. Lees meer over deze Ervaringsprofessionals.

Hulpverleners dus die gemotiveerd en gedreven zijn om anderen te helpen, vanuit hun eigen ervaring, persoonlijke talenten EN een theoretische en/of praktische achtergrond.

Omgaan met de valkuilen van ervaringsdeskundigheid
Toch is het wel belangrijk te beseffen dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid niet zonder meer heilzaam is. Een therapeut moet zich er altijd van bewust zijn dat diens eigen ervaringen nooit geheel gelijk zijn aan die van de cliënt. Gevaar van projectie van eigen ervaringen is aanwezig en daarop moet de therapeut zich bedacht zijn en zien te voorkomen. De hoofdlijnen en principes van eetstoornissen zijn dan weliswaar overeenkomstig tussen de cliënt en de therapeut, maar de invulling ervan, de uiting, de achtergrond en de verschillen in persoonlijkheid zijn altijd uniek.

Wat voor de therapeut belangrijk was of heeft geholpen hoeft dat niet per definitie voor de cliënt te zijn. Het censureren van informatie over eigen ervaringen is noodzakelijk. De cliënt is niet geholpen met overbodige of belastende kennis over de therapeut. Eigen ervaringen moeten op dusdanige manier geformuleerd en gebruikt worden dat ze als functioneel leermodel kunnen dienen voor de cliënt. De therapeut dient hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

Daarom wordt er in de intensieve training, die alle Human Concern therapeuten hebben gehad, veel aandacht besteed aan het bewust, zorgvuldig, effectief en gericht inzetten van deze ervaringsdeskundigheid. Bovendien moeten alle therapeuten hun eigen eetstoornis geheel overwonnen hebben, zodat zij met voldoende afstand kunnen kijken naar de problematiek van de cliënt.

Meer informatie:

- Lees meer over de oorzaken en gevolgen van anorexia, boulimia, eetbuistoornis en eetstoornis NAO
- Hoe kan ik me aanmelden?

- Behandelaanbod Human Concern
- Ervaringen (oud)-cliënten


Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl