Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Behandeluitkomsten (ROM) & zorgpad analyse

In 2013 is ROM geïmplementeerd bij Human Concern. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Dit is het herhaald meten van de klachten, het functioneren en het welbevinden van cliënten om zo de behandelvoortgang inzichtelijk te maken en waar nodig bij te sturen. De ROM-uitkomsten worden op verschillende manieren ingezet ter verbetering van de behandeling.

ROM in het primaire proces
Ten eerste worden ROM-uitkomsten in het primaire proces tussen cliënt en therapeut gebruikt. Samen kijken zij regelmatig naar de voortgang van de behandeling door de ROM-gegevens te analyseren en interpreteren. De uitkomsten daarvan worden weer meegenomen in het multidisciplinair overleg. Op deze manier kan een stagnerende behandeling snel bijgesteld worden. De therapeuten die bij Human Concern werken, zijn getraind in het gebruiken van ROM.

ROM voor zorgpad evaluatie
Gegevens van ROM worden ook op anonieme wijze gebruikt om de zorgpaden (zoals ambulante behandeling of klinische opname) te evalueren op kwaliteit. Door deze resultaten mee te nemen in de evaluaties zijn de afgelopen jaren verschillende verbeterslagen doorgevoerd in de organisatie. Een voorbeeld hiervan is de vermindering van het aantal vroegtijdige doorverwijzingen. Hierin slaagden wij door cliënten met een verhoogd risico hierop in kaart te brengen en vervolgens aanpassingen te maken in de behandelzwaarte en/of -duur.

ROM voor externe verantwoording
Uitkomsten van ROM leveren wij op anonieme wijze aan Stichting Benchmark GGZ. Op die manier kunnen zorgverzekeraars inzicht krijgen in de behandeluitkomsten van Human Concern en deze uitkomsten afzetten tegen het landelijk gemiddelde en andere zorgaanbieders. Regelmatig gaan wij in gesprek met zorgverzekeraars op basis van deze en andere kwaliteitsgegevens om onze zorg te verbeteren.

ROM voor wetenschappelijk onderzoek
Anonieme ROM-gegevens worden bij verschillende onderzoeksprojecten ingezet. Door uitkomsten en inzichten hierover te publiceren, wordt ook een bijdrage geleverd aan algemeen inzicht in wat goede zorg is. Er wordt momenteel gewerkt aan verschillende artikelen.

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl