Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Duurzaam herstel (follow-up onderzoek)

In 2010 is in samenwerking met de Universiteit Leiden een longitudinaal follow-up-onderzoek opgezet, waarbij het herstel van cliënten wordt gevolgd op verschillende meetmomenten. In 2012 is een eerste analyse met masterscriptie uitgevoerd na afronding van een behandeling bij 66 deelnemers. Zij vulden een vragenlijst in bij de intake en aan het einde van de behandeling. In 2013 zijn twee masterscripties afgerond. Hierbij worden gegevens verzameld van 280 deelnemers bij de start van de behandeling, van 129 deelnemers na afloop van de behandeling en van 64 deelnemers in de follow-up na zes maanden. In 2014 zijn wederom twee masterscripties afgerond op basis van 312 deelnemers met een vragenlijst zowel bij intake als na afloop van de behandeling en 150 deelnemers in de follow-up.

Belangrijkste resultaten


2012 Herstel tijdens behandeling
Cliënten die bij Human Concern zijn behandeld, laten een significante verbetering in het herstel zien op belangrijke herstelcriteria, zoals eetgedrag, lichaamsbeleving, lichamelijke gesteldheid, psychische gesteldheid (zelfvertrouwen), emotieregulatie en sociale relaties 1. Deze resultaten laten zien dat Human Concern een effectieve behandeling biedt voor het verminderen van eetstoornisklachten en onderliggende factoren 1.

Patiënten met ernstigere klachten bij aanvang van de behandeling lieten meer progressie zien in het herstel dan patiënten met minder ernstige klachten bij aanvang van de behandeling. Mogelijk komt dit omdat deze patiënten meer progressie kunnen maken, omdat ze meer of ernstigere klachten hadden 1.

2013 Follow-up onderzoek: behandeling is succesvol
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de behandeling van Human Concern succesvol is in het normaliseren van het eetgedrag en het verbeteren van de fysieke conditie. Daarnaast is de behandeling effectief in het verbeteren van de psychische, emotionele en sociale gesteldheid. Bij de follow-up-meting is geen significante terugval te vinden ten opzichte van de meting aan het einde van de behandeling. Vergeleken met andere studies is de afwezigheid van terugval opvallend te noemen 2.

2014 Voorspellers van herstel
De diagnose anorexia nervosa (beperkende type) bij aanvang van de behandeling voorspelde significant hoger herstel vergeleken met de diagnose anorexia nervosa (purgerende type). Er werden geen verbanden gevonden tussen herstel en leeftijd, co-morbiditeit en traumatische ervaringen bij aanvang 3.

Het eetgedrag bij aanvang van de behandeling kwam naar voren als beste voorspeller voor de behandelduur, waarbij meer afwijkend eetgedrag een langere behandelduur voorspelde. Wel of niet eerder behandeld zijn, voorspelde ook significant de behandelduur 4. Patiënten die eerder in behandeling waren, werden langer behandeld dan patiënten die voor het eerst in behandeling gingen. De duur van de eetstoornis was in deze studie niet voorspellend voor de behandelduur 4.

1. Noordenbos G, van Rijn MM. Recovery of Eating Disorder patients treated by GGZ institution Human Concern; 2012.

2. Noordenbos G, Kapma J. Recovery criteria for eating disorders: A naturalistic follow-up study on behavioral, physical, psychological, emotional and social aspects of recovery from eating disorders; 2013.

3. Noordenbos G, Luijt LC. A Study on Treatment Outcomes of Eating Disorders and on Predicting Factors for Recovery of Patients Treated at Human Concern. Leiden; 2015.

4. Noordenbos G, Blankestijn S. The Relation between Treatment Duration for Eating Disorders and Patient Characteristics at Onset of Treatment. Leiden; 2014.

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info [at] humanconcern [punt] nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle [at] humanconcern [punt] nl