Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Ervaringsdeskundigheid onder professionals (Ervaringsprofessionaliteit)

Sinds de oprichting van stichting Human Concern in 2003 is de inzet van ervaringsprofessionaliteit één van de belangrijkste onderdelen van de visie en de behandeling. Onder druk van patiënten en belangenorganisaties hebben ook zorgverzekeraars ervaringsdeskundigheid inmiddels als speerpunt voor goede zorg benoemd. Desondanks is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de behandeling van eetstoornissen.

De werkwijze van Human Concern verschilt van andere specialistische GGZ-instellingen, doordat wordt gewerkt met professioneel geschoolde GGZ-therapeuten die ook hun ervaringsdeskundigheid inzetten en daarvoor speciaal opgeleid zijn (Ervaringsprofessionaliteit). Op deze manier is ervaringsdeskundigheid geborgd en geïntegreerd in het primaire behandelproces. In 2014 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder zowel ervaringsdeskundige therapeuten (Ervaringsprofessionals) van Human Concern als onder de cliënten die bij deze therapeuten in behandeling waren.

Belangrijkste resultaten

96% van de cliënten geeft aan dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid door therapeuten een meerwaarde aan de therapie geeft.

De belangrijkste voordelen zijn volgens cliënten:

  • Begrepen en (h)erkend worden;
  • Veiligheid in therapie, gelijkwaardigheid;
  • Grotere deskundigheid van therapeut;
  • Toegankelijkheid van therapeut;
  • Positief rolmodel van de therapeut.

· Therapeutische interventie

Een belangrijk punt dat in het onderzoek naar voren kwam, is dat ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden als een interventie met specifieke therapeutische doelen, zoals:

  • De patiënt inzicht geven in het herstelproces;
  • Verbinding/contact maken met de patiënt;
  • Activeren/motiveren van de patiënt.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren wat de valkuilen kunnen zijn van het inzetten van ervaringsdeskundigheid en welke zaken belangrijk zijn om ervaringsdeskundigheid zorgvuldig in te zetten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het belangrijk is om voldoende zelfreflectie en zelfinzicht te hebben. Ook is het belangrijk om therapeuten te trainen en te ondersteunen om de eigen ervaringsdeskundigheid zorgvuldig in te kunnen zetten.

Lees ook:

Een kwalitatief onderzoek naar het inzetten van ervaringskennis door reguliere therapeuten

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl