Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Publicaties en meer informatie

Een belangrijk onderdeel van de missie van Human Concern is het verspreiden van kennis rondom goede behandelingen en zorg voor cliënten met een eetstoornis. Op verschillende manieren geven we hier richting aan. Bijvoorbeeld door lezingen en workshops te geven op universiteiten of conferenties, zowel nationaal als internationaal. Ook is in 2015 de landelijke eetstoornis conferentie (NAE) georganiseerd door Human Concern. Een andere manier waarop we hieraan proberen bij te dragen is door de wetenschappelijk onderzoeken die we doen in samenwerking met universiteiten, ‘open access’ te publiceren. Dit betekent dat Human Concern of de Universiteit de kosten van het publiceren van het artikel betaalt en dat het artikel vervolgens openbaar en kosteloos voor iedereen beschikbaar is. Op deze manier wordt kennis bereikbaar voor iedereen die meer wil weten. Hieronder volgt een overzicht van publicaties, lezingen en workshops die afgelopen jaren door Human Concern zijn verzorgd. Ook de aankomende workshops en lezingen kunt u bekijken. Deze vindt u hier

Publicaties
1. De meerwaarde van de inzet van ervaringsprofessionals bij de behandeling van eetstoornissen. Download de publicatie.  
2. Fundamentele herstelcriteria bij eetstoornissen volgens mensen die zelf hersteld zijn: een kwalitatieve meta-analyse. Download de publicatie.

Lezingen en workshops

2018
Lezingen
1. Eetstoornissen anders bekeken - Denise Schneider, Erasmus Universiteit Rotterdam 
2. RAAK! Ervaringsdeskundigheid - Charlotte Oosterhoff, Hogeschool Windesheim Zwolle
3. Congres Positieve psychologie, Sander de Vos, Universiteit Twente 

2017
Workshops & paperpresentations
Identifying fundamental criteria for eating disorder recovery: a systematic review and qualitative meta-analysis – Sander de Vos, International Conference on Eating Disorders, Prague

Lezingen
1. Behandeling van eetstoornissen: praktijk en onderzoek – Babette Edelman, Sander de Vos, Universiteit van Amsterdam
2. Eating Disorders and positive psychology – Sander de Vos, Universiteit Twente
3. Eetstoornissen anders bekeken - Denise Schneider, Erasmus Universiteit Rotterdam

2016
Workshops & paperpresentations
1. Treatment outcomes generally do not represent recovery: What do we measure and what should we measure? – Charlotte Bijkerk, Sander de Vos, Alpbach Eating Disorder Conference, Austria
2. Recovery from an eating disorder is about eating behavior, cognitions and BMI, or is it about well-being? – Sander de Vos, European Conference on Positive Psychology, Angers, France
3. Difficult Dialogues in Eating Disorders: Working with Recovered Clinicians, Research and Best Practices – Carolyn Costin, Jillian Lampert, Beth Mc Gilley, Dirk Miller, Sander de Vos, International Conference on Eating Disorders, San Francisco, US
4. Welbevinden als herstelmaat: implicaties voor praktijk en onderzoek – Sander de Vos, NAE dag 2016
5. Workshop: Therapie van Ervaringsprofessionals®, een proeve(n) – Helena Zorge en Charlotte Bijkerk, VAE congres België
6. Recovery from an eating disorder is about absence of symptoms, or is it about well-being? – Sander de Vos, Alpbach Eating Disorder Conference, Austria
7. Paper presentation: What can we learn from the Treatment History of Eating Disorder Patients seeking specialized treatment in the Netherlands? – Sander de Vos, Alpbach Eating Disorder Conference, Austria

Lezingen
1. Eetstoornissen anders bekeken - Denise Schneider, Erasmus Universiteit Rotterdam

Posters
1. What can we learn from the Treatment History of Eating Disorder Patients seeking specialized treatment in the Netherlands? – Sander de Vos, Andrea LaMarre, Mirjam Radstaak, Charlotte Bijkerk, Ernst Bohlmeijer, Gerben Westerhof, VAE congress België (Winnaar 1e posterprijs)
2. What can we learn from the Treatment History of Eating Disorder Patients seeking specialized treatment in the Netherlands? – Sander de Vos, Charlotte Bijkerk, Greta Noordenbos, VAE congress België (Winnaar 2e posterprijs)

2015
Conferentie
NAE dag 2015

Workshops
1. Therapists and Recovery: Why and How Clinicians should use Experiential Knowledge in Therapy – Carmen Netten, Helena Zorge en Sander de Vos, Renfrew conference, Philadelphia, US

2014
Workshops
1. Over kwaliteit en effectiviteit bij behandeling van eetstoornissen – Cliënten over hun herstel en wat werkt in de behandeling met Helana Zorge en Sander de Vos, NAE conferentie 2014
2. Minder geld voor meer duurzaam herstel: een contradictie in terminis of een bereikbare realiteit? – Jouke Hoeksma en Sander de Vos, NAE conferentie 2014

Meer informatie
Wil je handouts ontvangen van een lezing of workshop, of wil je meer weten over de mogelijkheden voor een lezing/workshop neem dan contact op met Sander de vos, Onderzoeker bij Human Concern (s.devos@humanconcern.nl). 

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info [at] humanconcern [punt] nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle [at] humanconcern [punt] nl