Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Valerie Vos

Valerie Vos

Ik ben Valerie Vos en werk als Ervaringsprofessional bij Human Concern. Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Ik werk vanuit mijn professie als psycholoog en pedagoog, maar vooral vanuit mijn ervaringsdeskundigheid, die voortkomt vanuit mijn verhaal.

Als kind ben ik verwond geraakt, mede door seksueel misbruik in mijn kindertijd. Deze verwondingen leidde tot gevoelens van eenzaamheid, angst, pijn, minderwaardigheid, schaamte en verdriet. De wereld leek mij maar gevaarlijk, vijandig en een onvoorspelbaar oord. Ik ervoer moeite om de ander te kunnen vertrouwen. Om te kunnen overleven heb ik diverse manieren ontwikkeld om de pijn ten gevolge van de verwondingen te ontlopen. Ik bouwde een muur op van ontkenning. Zo ontwikkelde ik de behoefte om alles stevig in handen te houden. Gedurende mijn puberteit en jonge adolescentie bood een eetstoornis voor mij uitkomst. Gekenmerkt door extreem lijnen, sterke angst voor gewichtstoename, excessief bewegen en een overmatige bezorgdheid over mijn lichaam en gewicht. De eetstoornis gaf me een ‘kunstmatige’ bron van zelfwaarde. Als ik immers voldeed aan mijn regels rond eten en compensatie, dan was ik een beetje goed genoeg. Daarnaast had de eetstoornis de functie van het verleggen van mijn aandacht. Altijd in mijn hoofd leven en bezig zijn met gedachten over eten, mijn gewicht en figuur leidde mij af van de pijnlijke emoties.

Echter raakte ik in hoge mate van mezelf vervreemd. Ik leerde mezelf te gedragen zoals ik dacht dat er van mij verlangd werd. Ik kon niet op mijn eigen gevoelens afgaan. Kende mijn ware behoeften niet. Het resulteerde in een enorme lege plek van binnen. Ik was het contact met mijn ware gevoelens, behoeften en verlangen verloren. Ik had geen contact meer met mezelf en daarmee ook niet meer met de ander. Het overleven in mijn leven bracht steeds meer kosten teweeg.

Middels diverse vormen van therapie bestond mijn herstel enerzijds uit het afbouwen van alle manieren die ik had ontwikkeld om met de verwondingen om te gaan. De inzichten in hoe ik mezelf weghield van de pijn werd ook de sleutel tot bevrijding. Anderzijds bestond mijn herstel uit het opbouwen van een fundamenteel vertrouwen in mezelf en de ander. Daarnaast heb ik geleerd om gevoelens te (h)erkennen, te dragen en te delen. Het terugvinden en herstellen van het contact met het verwonde kind, ervaar ik als meer dan een hereniging, het is eveneens de ontdekking van nieuwe levensenergie als verwondering, optimisme, vermogen om in het nu te leven, speelsheid en nieuwsgierigheid. Energie die mij tot op de dag van vandaag voortdrijft naar een steeds verbredende horizon en dat uitzicht wens ik een ieder toe.

Human Concern draagt voor mij bij aan deze verbredende horizon. Middels de missie van Human Concern waarmee ik mezelf kan verbinden en de mensen die ik daar mag ontmoeten. De opgedane kennis vanuit mijn professie, mijn werkervaring binnen de jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg, tezamen met mijn ervaringsdeskundigheid vormen voor mij een rijke informatiebron. Het geeft mij betekenis om dit in te kunnen zetten en te delen met anderen die een eetstoornis ervaren. Samen willen opbouwen, afbouwen, wonden helen, gemiste ontwikkelingen inhalen en te ontdekken om ook voor jou volledig herstel mogelijk te maken en te leren leven in je leven.

Warme groet,

Valerie

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen (opening vierde kwartaal 2019)

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 020 – 610 6224
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-2053005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl