Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Onderzoek naar ervaringsdeskundige therapeuten

Naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in therapieën is nog weinig onderzoek verricht. Onderstaand Amerikaans onderzoek komt uit 2003 en gaat over de inzet van ervaringsdeskundigheid onder therapeuten die eetstoornissen behandelen.

In 1998 kwamen drie therapeuten die eetstoornissen behandelden bij elkaar. Eén van de therapeuten vertelde dat ze vroeger een eetstoornis had gehad waarop de andere twee gelijk antwoorden dit ook te hebben gehad. Dit hadden ze nooit eerder gedeeld, omdat ze bang waren voor eventuele gevolgen. Zo hadden ze geruchten gehoord dat therapeuten met een eetstoornis verleden niet aangenomen werden in de eetstoorniskliniek waar ze werkten. Ze daagden elkaar uit om hierover een workshop te organiseren binnen de kliniek en besloten om te onderzoeken of er meer therapeuten waren die hiermee rondliepen.

Ervaring met eetstoornis
Voorafgaand aan de workshop namen ze bij alle therapeuten in de kliniek een vragenlijst af met vragen als; “heb je ooit een eetstoornis gehad", “zo ja, hoe lang geleden", “ben je daarvoor in behandeling geweest?". Tijdens de workshop vertelden ze allemaal zelf hun verhaal en presenteerden ze de resultaten van het onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat 24% van de therapeuten te maken heeft gehad met een eetstoornis, gemiddeld 12 jaar voor afname van de vragenlijst. 7% gaf aan eetproblemen te hebben en 13% had een familielid dat last had van een eetstoornis. Tijdens de workshop kwamen ze er bovendien achter dat er verschillende therapeuten waren die wel last hebben gehad van een eetstoornis, maar dit niet op de vragenlijst durfden in te vullen. Pas nadat deze drie therapeuten hun verhaal hadden gedaan durfden anderen daar ook mee te komen.

Cultuurverandering
De workshop bracht een hele verandering in de cultuur van de kliniek teweeg. Therapeuten waren meer open naar elkaar en het onderwerp begon naar voren te komen in supervisie. Er kwam een discussie tot stand over wanneer het delen van ervaringen een bijdrage kon leveren aan de behandeling en wanneer er sprake kon zijn van overdracht. Al snel werden medische besluiten mede op basis hiervan genomen. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat 67% van de ervaringsdeskundige therapeuten zelfonthulling van de eigen eetstoornis in de therapie gebruikten. Alle ervaringsdeskundige therapeuten gebruikten de eigen ervaring in de één of andere vorm in therapie.

De inzet van ervaringsdeskundigheid lijkt een belangrijke factor voor herstel te zijn in therapie, maar ook bij het nemen van klinische besluiten. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen naar de invloed van ervaringsdeskundigheid en zelfonthulling van het verleden van de therapeut op de behandeling en de behandelrelatie.

Er zijn nog geen grote studies verricht naar de impact van deze factoren op de behandeling en behandelrelatie. Helaas geeft dit artikel geen gegevens over het aantal therapeuten dat aan het onderzoek heeft meegedaan.

Bloomgarden, A., Gerstein, F. & Moss, (2003). The Last Word: A “Recovered Enough" Therapist. Eating Disorders, 11, 163-167. Website.Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl