Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Onderzoek naar herstel van eetstoornissen bij Human Concern

Onderzoek naar herstel van eetstoornissen bij Human Concern

Het intensieve onderzoek naar herstel van eetstoornissen is opgezet in 2010 onder supervisie van mw. dr. Greta Noordenbos, docent en onderzoeker van de Universiteit Leiden.

Het onderzoek bleek een project te zijn dat veel tijd en aandacht in beslag nam, zowel voor cliënten, therapeut, management en onderzoekers. Het is de bedoeling nog minimaal tot 2016-2017 gegevens te verzamelen. In die tijd kunnen we een grote onderzoeksgroep vergaren en de mate van herstel tijdens en na de behandeling volgen. Met een representatieve onderzoeksgroep en een goede onderzoeksopzet is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van de behandeling.

Het onderzoek bestaat uit een meting aan het begin van de behandeling, aan het einde van de behandeling en 6 maanden na afloop van behandeling. In 2013 zijn we 12 maanden na afloop van de behandeling begonnen een follow-up af te nemen. Cliënten krijgen een vragenlijst die verschillende criteria en onderliggende aspecten van een eetstoornis meet. Deze vragenlijst is ontwikkeld door mw. dr. Noordenbos op basis van een uitgebreide visie van herstel, in de wetenschappelijke literatuur ook wel full-recovery genoemd.

Deel I: Mate van herstel
In het eerste deel van het onderzoek is de mate van herstel onderzocht onder 66 cliënten die bij Human Concern zijn behandeld. Cliënten herstelden significant op alle belangrijke criteria van een eetstoornis. Het is (belangrijk) daarbij te vermelden dat we naast basis criteria als eet- en compenseergedrag, gewicht en menstruatie een uitgebreide visie van herstel hanteren, waarin ook criteria zoals zelfvertrouwen, perfectionisme, lichaamsbeleving, emotionele gesteldheid en sociale situatie worden meegenomen. In veel studies naar herstel van een eetstoornis en effecten van een behandeling worden alleen de basis herstelcriteria meegenomen waardoor maar een deel van het herstel wordt gemeten. In de wetenschappelijke literatuur wordt dit ook wel partial recovery genoemd. Wanneer behandelingen alleen daarop gericht zijn, blijkt het terugvalpercentage zeer hoog te zijn.

De uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek bij Human Concern zijn erg goed te noemen. Cliënten herstellen significant op alle herstelcriteria na afloop van de behandeling bij Human Concern. Daarnaast kwam naar voren dat cliënten die zeer hoog scoren op de criteria van eetstoornissen bij aanvang van de behandeling meer herstel lieten zien dan cliënten die lager scoren op de criteria bij aanvang van de behandeling. In het onderzoeksverslag werd al gesteld dat Human Concern een effectieve behandeling biedt voor het verminderen van eetstoornis karakteristieken en de onderliggende factoren.

These results show that Human Concern offers an effective treatment for the reducing of eating disorder characteristics and the underlying factors (Van Rijn, 2012)

Deel II: Mate van herstel
In augustus 2013 zijn de analyses afgerond van het tweede deel van het onderzoek naar herstel onder cliënten die bij Human Concern zijn behandeld. Er is in dat jaar hard gewerkt aan het verzamelen en invoeren van vragenlijsten en met resultaat. Vergeleken met de 66 cliënten van het jaar daarvoor zijn er nu 174 cliënten meegenomen in het onderzoek die de behandeling hebben afgerond. Bovendien zijn er nu voldoende gegevens voor een eerste follow-up analyse, namelijk 64 cliënten die een follow-up hebben ingevoerd.

De uitkomsten bevestigen de resultaten van het eerste deelonderzoek, namelijk dat cliënten significant verbeteren op alle herstelcriteria van een eetstoornis. Omdat de onderzoeksgroep nu meer dan drie keer zo groot is, zijn de uitkomsten daarvan betrouwbaar te noemen.

Wat betreft follow-up blijkt dat cliënten geen terugval laten zien op alle belangrijke criteria van herstel, behalve op de lichamelijke gesteldheid, waar wel een terugval is gevonden. Er wordt nog verder geanalyseerd welke criteria binnen de lichamelijke gesteldheid tot terugval hebben geleid. Omdat nog veel mensen tijdens het deelonderzoek in behandeling zijn, kunnen we nog niet veel zeggen over het exacte responseverlies tijdens de follow-up.

Uit het follow-up onderzoek blijkt verder dat cliënten duurzaam herstellen van een eetstoornis op de belangrijke criteria van herstel (eet- en compenseergedrag, zelfvertrouwen en andere psychische criteria, emotionele gesteldheid, lichaamsbeleving en sociale situatie). Bij Human Concern vinden we het heel belangrijk om goede follow-up gegevens te verzamelen. Zonder deze resultaten weten we namelijk niet of het herstel van de cliënten duurzaam is en daaraan gekoppeld of de behandeling duurzame resultaten oplevert.

De behandelvisie van Human Concern is dat eerst onderliggende factoren aangepakt moeten worden en dat herstel van eetgedrag en gewicht dan volgt. Het follow-up onderzoek ondersteunt deze stelling. Cliënten met een laag BMI ( <18.5) bij aanmelding herstellen significant tijdens de behandeling en herstellen tijdens de follow-up periode zelfs verder tot in de 'normale' geaccepteerde range van BMI (boven de 18>).

Dit zijn veelbelovende resultaten en geven de hoop dat herstel wel degelijk mogelijk is voor cliënten met een eetstoornis. Iets wat door sommige onderzoekers/instellingen als niet (meer) mogelijk wordt beschouwd bij mensen die langdurig aan een eetstoornis lijden. De cijfers liegen er ook niet om: cliënten die bij Human Concern binnenkomen hebben gemiddeld al 9 jaar een eetstoornis en minimaal 65% daarvan heeft al 1 of meerdere behandelingen gevolgd zonder duurzaam resultaat.

Deel III achtergrondkenmerken
Het derde deel van het onderzoek is gericht op achtergrondkenmerken van de cliënt en de invloed daarvan op het herstel tijdens en na de behandeling. Achtergrondkenmerken kunnen de leefsituatie betreffen, maar ook een trauma in het verleden of het hebben van meerdere stoornissen. Het is mogelijk dat er verschillen zijn in herstel bij cliënten met verschillende kenmerken. Denk aan de mate van herstel of de tijd waarin herstel plaatsvindt. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek eind 2013 gepubliceerd worden.

Deel IV kenmerken van de behandeling
Het vierde deel van het onderzoek wat in 2014-15 zal worden afgerond, is gericht op de kenmerken van de behandeling. Human Concern biedt verschillende behandelvormen aan.

Wat is de invloed van de verschillende behandeltrajecten en wat is de invloed van andere behandelkenmerken op het herstel, zijn vragen die we met dit onderzoek trachten te beantwoorden. Het is ook de verwachting dan weer nieuwe follow-up resultaten te kunnen publiceren.

Deel V follow up
Het afrondende vijfde deel van het onderzoek (2016-17) staat in het teken van een grootschalige follow-up studie. Het doel is om dan een follow-up afgenomen te hebben bij minimaal 300 oud-cliënten. Met een dergelijke grote groep en een niet al te hoog responseverlies is het mogelijk om duurzaam herstel op een betrouwbare manier vast te stellen.

Meer informatie:
Voor vragen over het onderzoek kan contact opgenomen worden met de heer Drs. S de Vos, onderzoeker bij Stichting Human concern, tel: 020 – 610 62 24 .


Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl