Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Aanmelden cliënt

Aanmelden cliënt

Om in behandeling bij Human Concern te gaan, kan een huisarts de cliënt doorverwijzen naar Human Concern.
Human Concern biedt behandelingen voor eetstoornissen (AN, BN, - andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis, ongespecificeerde voedings- of eetstoornis of BED) zoals in de DSM 5 beschreven. Voor een behandeling dient de cliënt 18 jaar of ouder en in Nederland verzekerd te zijn.

Contra-indicaties intake
In de volgende gevallen kan Human Concern geen behandeling bieden:

 • Er is sprake van obesitas of emotioneel eten zonder recidiverende eetbui-episoden; en/of
 • Er is sprake van onbehandelde of onvoldoende ingekaderde co morbiditeit (bijvoorbeeld op de voorgrond staande afhankelijkheid van middelen, ernstige depressie, PTSS, ASS, dissociatieve stoornis) die de behandeling van de eetstoornis in de weg staat; en/of
 • Automutilatie; in die mate dat regelmatig medische zorg gewenst is en/of
 • Actuele suïcidale ideaties; en/of
 • Het IQ ≤80; en/of
 • Er is sprake van een dusdanig ernstig ondergewicht (geen afkapwaarde BMI, individueel verschillend, kritieke marge is BMI 13 -15) of somatische complicaties ten gevolge van braken en/of laxeren dat er somatische risico’s zijn die een meer medische setting vereisen. Somatische parameters zijn hartslag, temperatuur <35,5 graden, ECG bradycardie <40/min, bloedwaardes en klinische conditie met het psychiatrisch beeld; en/of
 • Cliënt is voornemens en/of in afwachting van een operatieve ingreep teneinde haar/zijn eetstoornis problematiek te behandelen.

De procedure is als volgt:

STAP 1
Voor het aanmelden voor een behandeling bij Human Concern heeft de cliënt een verwijzing nodig van een huisarts. Dit kan via een verwijsbrief die naar ons per post of per fax gestuurd kan worden.

Wij kunnen alleen verwijsbrieven in behandeling nemen die de volgende gegevens bevatten:

 • Persoonsgegevens van de verwezen cliënt;
 • Reden van verwijzing (eetstoornis);
 • Instelling waarnaar wordt verwezen (gespecialiseerde GGZ, liefst specifiek Human Concern);
 • Naam huisarts;
 • AGB code huisarts;
 • Handtekening huisarts;
 • Datering (voorafgaand aan de start van de behandeling).
STAP 2
De cliënt meldt zich vervolgens zelf aan via het aanmeldformulier op onze website.

STAP 3
Nadat we alle gegevens hebben ontvangen, nemen wij de aanmelding in behandeling.

Lees meer over de aanmeldprocedure.

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl