Verzekerde zorg

tarwe

In Nederland ben je verplicht je te verzekeren tegen ziektekosten met een basis zorgverzekering. Je kunt kiezen voor een polis die het mogelijk maakt om zelf voor een zorgverlener (ziekenhuis/ggz-instelling) te kiezen; deze polis heet een restitutiepolis. Daarnaast kun je kiezen voor een polis waarbij de zorgverzekeraar zelf een aantal zorgverleners heeft gecontracteerd. Dit heet een naturapolis of selectief polis.

Mocht je zorg nodig hebben en ben je verzekerd door middel van een naturapolis dan zal je verzekeraar in 2015 slechts 50% tot 80% van de behandelkosten vergoeden bij een zorginstelling waarmee je verzekeraar geen contract heeft.

Met een restitutiepolis heb je in de meeste gevallen een vrije keuze. Bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde aanbieders wordt een behandeling volledig (100%) vergoed.*

Contracten
Helaas kopen zorgverzekeraars zorg binnen de GGZ nog niet in op basis van de hoogste kwaliteit, maar ligt de focus op aantallen en prijsafspraken. Dit vinden wij jammer, omdat uit onderzoek blijkt dat onze behandelingen hele goede resultaten opleveren en wij juist meer cliënten willen helpen.

Human Concern heeft voor 2015 een contract afgesloten met VGZ. Cliënten die verzekerd zijn bij VGZ hoeven de zelfstandige bijdrage niet te betalen, de behandelkosten worden door VGZ volledig vergoed. Dit is ook van toepassing op alle zorgverzekeraars die bij VGZ zijn aangesloten: Aevitae, Bewuzt, De Goudse, IZA Cura, IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Promovendum, Turien & Co (VGZ), Univé, ZEKUR en Zorgverzekeraar UMC.

Zie ook onder 5: Overzicht aanbevolen zorgpolissen welke zorgpolissen wij aanraden.

Voor meer informatie of vragen nodigen wij je uit om per mail of telefoon contact op te nemen met de heer Jan Netten, j.netten@humanconcern.nl of telefoonnummer 020 – 610 6224.

*Voorwaarden voor de restitutiepolis zijn niet bij elke verzekeraar gelijk. Kijk goed na of jouw zorgverzekeraar de vrije keuze ook in de GGZ garandeert.

Overweeg je om in behandeling te gaan bij Human Concern, lees dan onderstaande informatie goed door.

1. Belangrijke wijzigingen vergoedingen 2015 – Specialistische GGZ 2e lijn

Eén van de wijzigingen voor 2015 is de verhoging van het wettelijk eigen risico naar € 375,-.

2. Wat is het verschil tussen restitutie-, natura en selectief polissen?

In het algemeen kun je zeggen dat je bij een restitutieverzekering zelf mag bepalen van welke zorgverlener je hulp wilt hebben. Het maakt dan niet uit of je zorgverzekeraar contractuele afspraken heeft gemaakt met een zorgverlener of niet. Voor die vrije keuze betaal je iets meer maandpremie, gemiddeld 4 á 10 euro per maand. Dit verschil in premie weegt echter niet op tegen de eigen bijdrage van soms duizenden euro’s per jaar voor een (intensieve) behandeling bij een niet gecontracteerde gespecialiseerde GGZ instelling.

Nieuw in 2015 zijn de zogenaamde ‘selectief’ polissen. Deze worden goedkoop aangeboden maar hiermee kan je slechts bij een zeer beperkt aantal klinieken/instellingen terecht. Een selectief-polis betekent dus NIET dat je zelf kunt selecteren, maar dat een zorgverzekeraar een aantal zorgaanbieders heeft geselecteerd waar je hulp kunt krijgen! Het is belangrijk om de polisvoorwaarden die jouw zorgverzekeraar hanteert goed te lezen, want elke zorgverzekeraar heeft helaas zijn eigen regels en uitzonderingen.

3. Waar moet ik op letten?

Controleer bij je huidige verzekeraar of je zelf je zorgverlener mag kiezen (zuivere restitutiepolis) of dat je alleen hulp krijgt bij zorgverleners die een contract hebben met je verzekeraar (natura-polis).

Vraag eventueel expliciet of je zelf mag kiezen voor een gespecialiseerde GGZ (2e lijn) instelling, die in de meeste gevallen geen contract heeft (zoals Human Concern) en of de behandeling voor 100% vergoed wordt conform de Wmg-tarieven (deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Als je wordt geïndiceerd voor de klinische boost-behandeling Be-LeeF! dient je verzekeraar hiervoor vooraf toestemming te geven. Als dit bij jou het geval is, neem dan direct contact op met zorgverzekeraar.

NB.: Als jouw zorgverzekeraar marktconforme tarieven hanteert, dan zijn dat meestal verlaagde tarieven. Het tarief dat Human Concern hanteert is het Wmg-tarief.

4. Wat betekent dat voor jou als je in behandeling bent of wilt gaan bij Human Concern?

Als je bij ons in behandeling gaat, wordt afhankelijk van je verzekering tussen 50% (goedkopere selectief polissen) tot 100% (restitutiepolis) van de kosten van de behandeling vergoed. Human Concern hanteert voor iedere cliënt een zelfstandige bijdrage van €1950. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraars krijg je dit bedrag geheel of gedeeltelijk terug. Cliënten die een zuivere restitutiepolis hebben uit het hieronder genoemde rijtje, hoeven deze zelfstandige bijdrage niet te betalen omdat deze 100% vergoed wordt door de verzekeraar.

  • Een selectief polis vergoedt in veel gevallen slechts 50% van de behandeling. Jammer genoeg blijkt dit in lang niet alle situaties duidelijk uit de polis/polisvoorwaarden. Zoek dit dus goed uit!
  • Een natura polis vergoedt in veel gevallen slechts 60 tot 80% van je behandeling. Ook dit blijkt jammer genoeg in lang niet alle situaties uit de polis/polisvoorwaarden. Zoek dit dus goed uit!
  • Een (zuivere) restitutiepolis vergoedt ook in 2015 100% van je behandeling, mits men de zorgverzekeraar Wmg tarieven hanteert en niet zogenaamde marktconforme tarieven.

5. Overzicht aanbevolen zorgpolissen

Hieronder volgt een beknopt overzicht van zorgverzekeraars die op basis van een restitutiepolis in 2015 100% van de behandelkosten bij Human Concern vergoeden.

ONVZ (Vrije Keuze Zorgplan – Restitutie polis)
PNO (Restitutie polis)
Avéro Achmea (Keuze Zorgplan restitutie)
Zilveren Kruis (Basis Exclusief)
De Friesland Restitutie (Vrije Keus Polis)
VvAA (Restitutie polis)
Zorg en Zekerheid (Zorgvrij restitutie polis)

Let op: Alhoewel wij met de meeste zorgvuldigheid deze informatie hebben verzameld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en dient deze opmerking gezien te worden als een formaliteit. Wij verzoeken je dan ook de polisvoorwaarden met de betreffende zorgverzekeraar te controleren of de polis ook inderdaad de door Human Concern verleende zorg voor 100% vergoedt conform de wettelijke Wmg tarieven, opgesteld door de Nza. Voor alle duidelijkheid, het gaat bij Stichting Human Concern om GGZ Gespecialiseerde zorg, NIET gecontracteerde zorg.

6. Heb je nog vragen?

De Zorgverzekeringslijn is een telefonisch informatie- en adviespunt voor personen die vragen hebben over de zorgverzekering. Via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644 (op werkdagen tussen 9.00 uur tot 17.00 uur) en de website Zorgverzekeringslijn.nl wordt neutrale en onpartijdige informatie en advies geboden.

Als je vragen hebt over de behandeling/vergoeding van Human Concern, stuur dan een e-mail naar j.netten@humanconcern.nl.

Blijf ook op de hoogte van nieuws door je in te schrijven op onze nieuwsbrief op de homepage (links onderin).

We helpen je graag!

Meer informatie:

Behandelaanbod Human Concern
Behandeltrajecten

Direct aanmelden voor een behandeling

Twitter: nlhumanconcern

Laatste Comments