Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Vragenlijsten via QuestManager

Veelgestelde vragen bij het gebruik van QuestManager
Om onze behandeling en visie te blijven ontwikkelen en optimaliseren, doen wij onderzoek naar herstel van eetstoornissen. We nemen daarvoor op verschillende momenten, zowel voor, tijdens als na de behandeling vragenlijsten af. Deze vragenlijsten gebruikt je behandelaar ook om de behandeling te evalueren. Je behandelaar kan deze gegevens met je bespreken tijdens de behandeling. Het is ook mogelijk dat je specifieke vragenlijsten krijgt om bepaalde problemen beter in kaart te brengen.
Om deze vragenlijsten te versturen gebruiken wij het programma QuestManager. Je vindt het antwoord op veel gestelde vragen over QuestManager onderstaand. Mocht je hier geen antwoord vinden op je vraag, dan kan je ons natuurlijk altijd mailen op info@humanconcern.nl.

Antwoorden op praktische vragen klik hier.

Hoe vaak kan ik een vragenlijst verwachten?
Elke drie maanden bekijken wij de voortgang van onze cliënten door een vragenlijst af te nemen. Dit doen wij om verschillende redenen. Ten eerste zijn wij verplicht om op anonieme basis gegevens aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ. Hiervoor moet er minimaal jaarlijks een begin- en eindmeting zijn. Daarnaast is het belangrijk om de voortgang van de behandeling te volgen en zo nodig aan te passen. In de praktijk komt het er op neer dat je elk kwartaal een vragenlijst kunt verwachten.

Waarom zijn deze vragenlijsten belangrijk?
De zorgverzekeraars, aan wie je zorgpremie afdraagt en van wie wij het geld ontvangen om ons werk te doen, willen inzicht hebben in de effecten van de zorg die wij je bieden. Dit inzicht krijgen zij via de vragenlijst(en). Ze kunnen Human Concern dan vergelijken met andere instellingen. Daarnaast willen wij zelf inzicht krijgen in de voortgang van de behandeling.

Waarom moet ik twee identieke lijsten invullen?
Er wordt gemeten over een bepaalde periode. Door gebruik te maken van exact dezelfde vragenlijsten kunnen we zien in hoeverre je situatie is veranderd en of de behandeling effect heeft gehad.

Ik heb al eerder een lijst ingevuld (bijvoorbeeld cliënten thermometer, ORS/SRS) waarom nu weer een andere lijst?
De vragenlijsten die we eerder gebruikten (en nog steeds gebruiken) zijn goede vragenlijsten om tijdens/ na de behandeling te gebruiken, maar helaas niet geschikt om deze officiële meting mee te doen. Daarvoor zijn slechts enkele vastgestelde vragenlijsten in gebruik.

Wanneer moet een vragenlijst ingevuld worden?
Het liefst zodra je een mailtje krijgt waarin staat dat er een vragenlijst voor je klaarstaat. Deze moet uiterlijk binnen twee weken worden ingevuld, anders wordt de vragenlijst als gemist gezien.

Hoe lang zijn de vragenlijsten?
We hebben een lijst voor jeugdigen en voor volwassenen. Voor volwassenen wordt de OQ45 gebruikt, deze lijst telt 45 vragen en de eetprobleemvragenlijst, deze lijst bestaat uit 55 vragen Human Concern heeft deze vragenlijsten niet zelf bedacht, maar gebruikt gestandaardiseerde vragenlijsten die wetenschappelijk zijn onderbouwd.
Hoe krijg ik de vragenlijsten?
Je krijgt per mail een mededeling dat je vragenlijst gereed staat op de website van Human Concern binnen Questmanager. Als er een vragenlijst voor je klaarstaat, kun je door in te loggen de klaargezette vragenlijst invullen. Via je inloggegevens heb jij uitsluitend toegang tot de vragenlijst.

Is mijn privacy gewaarborgd?
Je vult de vragenlijsten in binnen een beveiligde omgeving. De ingevulde vragenlijsten zijn alleen in te zien vanuit het dossier dat door de hulpverlener over de aan jou gegeven zorg bijgehouden wordt. De hulpverlener kan de resultaten met je bespreken. Je gegevens worden geanonimiseerd doorgestuurd naar zorgverzekeraars.

Ik heb de indruk dat de vragenlijst niet goed aansluit bij mijn problematiek.
Het betreft algemene vragenlijsten die niet speciaal gericht zijn op een bepaald psychisch probleem. Dus het kan inderdaad zijn dat de vragenlijsten niet aansluiten op jouw problematiek. Het is wel belangrijk de vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen.

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Nijmegen (opening vierde kwartaal 2019)

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 020 – 610 6224
F ntb
E info@humanconcern.nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-2053005
F 084-8362759
E info@humanconcern.nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info@humanconcern.nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle@humanconcern.nl