Facebookpagina Human Concern Twitteraccount Human Concern Youtubekanaal Human Concern Instagramaccount Human Concern Google Plus Human Concern LinkedIn Human Concern
Scroll naar boven

Huisregels

INLEIDING

Voor alle GGZ instellingen worden huisregels aanbevolen. De huisregels van Human Concern zijn gebaseerd op de richtlijnen van GGZ Nederland. Naast de huisregels worden er - in het kader van borgen van kwaliteit en veiligheid - protocollen gehanteerd. Huisregels kunnen centraal of decentraal worden opgesteld. De huisregels in dit document zijn centraal opgesteld. HC ontleent zich altijd het recht om cliënten de toegang te ontzeggen indien niet gehouden wordt aan deze huisregels.

RESPECTVOLLE OMGANG 

Wij verlangen van ieder dat men op respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat lichamelijk geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd kunnen worden.

GEVAARLIJKE VOORWERPEN 

Het is niet toegestaan om voorwerpen in jouw bezit te hebben die een gevaar voor jou of voor de goede gang van zaken bij Human Concern kunnen opleveren.

ROKEN EN ALCOHOL 

Roken en alcohol binnen de locaties van Human Concern is niet toegestaan.

DRUGS

Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.

FOTOGRAFEREN EN ANDERE BEELDOPNAMEN 

Bij Human concern respecteren wij privacy van al onze cliënten, medewerkers en bezoekers. Daarom wordt iedereen verzocht zeer zorgvuldig met foto’s en ander beeldmateriaal om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) wordt gevraagd. 

OPENBAAR MAKEN VAN BEELDOPNAMEN 

Gelet op de privacy van al onze cliënten, medewerkers en bezoekers, gebeurt verzending en/of publicatie van gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).

KLACHTEN 

Klachten kun je voor behandeling door een klachtencommissie zenden naar het volgende adres: klachten@humanconcern.nl Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden en het klachtenreglement op de website van Human Concern. 

SLOTBEPALINGEN HUISREGELS

  1. Deze huisregels en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
  2. Geschillen naar aanleiding van deze huisregels en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Human Concern statutair is gevestigd.
  3. Deze huisregels treden in werking op 1 januari 2019.

Deel deze pagina

Contactgegevens & Vestigingen

Human Concern

T 020 - 610 6224
F 084 - 836 27 59
E info@humanconcern.nl

Amsterdam

  Baden Powellweg 305 M
  1069 LH Amsterdam
T 020 – 610 6224
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Nijmegen

  Sint Annastraat 125-127
  6524EM Nijmegen
T 024 – 203 4042
F ntb
E info [at] humanconcern [punt] nl

Bilthoven

  Rembrandtlaan 22-a
  3723 BJ Bilthoven
T 030 - 711 6125
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Tilburg

  Berglandweg 32
  5022JB Tilburg
T 013-205 3005
F 084-8362759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Den Haag

  Emmapark 3
  2595 ES Den Haag
T 070 – 450 0494
F 084 - 836 2759
E info [at] humanconcern [punt] nl

Zwolle

  Emmawijk 7
  8011 CM Zwolle
T 038 – 711 4018
F 038 – 711 4019
E officezwolle [at] humanconcern [punt] nl